İçişleri Bakanlığı, vale ve değnekçiler hakkında düzenlemeye gidiyor!

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların vale ve değnekçilerden dolayı yaşadığı mağduriyetleri ve şikayetleri göz önüne alarak bu konuda detaylı bir çalışma başlattı. Buna göre valesi olan işletmeler her hizmeti kayıt altına almak zorunda olacak, belirli bir ücret tarifesi içinde olacak ve yurttaşlar bunu görebilecek.

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2020 18:08
Değiştirme Tarihi: 13.08.2020 18:08
İçişleri Bakanlığı, vale ve değnekçiler hakkında düzenlemeye gidiyor!

Şikayet ve mağduriyetlerin artması ile birlikte Özellikle büyük şehirlerde park sıkıntısının doğması ile birlikte vale ve değnekçiler günden güne artmaya başladı. Hal böyle olunca sürücülerin yaşadığı mağduriyetler de arttı. İçişleri Bakanlığı da bu durumun farkında olacak ki oldukça kapsamlı bir değişiklik hazırlanıyor. Bundan böyle vale hizmeti veren işletmeler bunu kayıt altına almak zorunda olacak. 3 kilometrelik çap içerisinde verilen hizmet belirli bir ücret tarifesi içinde olacak. Hizmet bedelleri müşterinin göreceği şekilde ibra edilecek. Fiş verilmesi zorunlu olacak. Vale elamanlarının kendilerini belli eden bir kıyafet giymeleri de bir başka gereklilik. Konu hakkında detayların ise önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.  

VALE OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLA İSE BELLİ OLDU

Yapılan açıklamalara göre vale olmanın şartları da belirlendi. Buna göre, “Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak, son beş yıl içerisinde, bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış ve alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak.”