Hükümet düğmeye bastı! Herkes yararlanacak...

Hükümetin hazırladığı 62 maddelik yasa teklifi tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Evde bakım hizmetlerinde “gelir ölçütü” belirleme şartı kaldırılıyor. Uygulamadan ihtiyaç sahibi herkes faydalanacak.

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2020 14:14
Değiştirme Tarihi: 10.04.2020 16:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hükümetin hazırladığı ekonomik, sosyal, tıbbi düzenlemeler içeren 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak. Buna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan evde bakım yardımının kapsamı genişletiliyor.

Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mevcut uygulamada hane içinde kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sağlık kurulu raporunu sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.

1.460 TL ÖDENİYOR

Yasa taslağının ikinci maddesinde, "Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir" deniliyor. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parasını da içeren tüm sosyal yardımlar yüzde 5.49 oranında yükseldi.

Geçen yıl 1.384 TL olan bu destek 1.460 TL'ye çıktı. Türkiye'de yaklaşık 520 bin kişi evde bakım desteği veriliyor. Yeni düzenlemeyle binlerce kişi daha bu destekten faydalanacak.

İlgili bakanlıklarca gelen öneriler dikkate alınıp teklife son şekli verilerek Meclis'e gönderilecek torba yasadaki önemli başlıklar şöyle:

SÖZLEŞMELERİ BDDK BELİRLEYECEK: Salgın nedeniyle müşterilerin şubelere gitmeksizin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve bankalar ile uzaktan sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi büyük önem taşıyor. Bankacılık Kanunu'nda buna ilişkin düzenleme yapılıyor. Bankacılık hizmetlerinde de uzaktan iletişim araçları ile mesafeli uygulamaya geçilirken bu konuda belirlenen bilişim araçları yoluyla kurulacak sözleşmeler de BDDK tarafından belirlenecek.

ÜRETİCİNİN PARASI ÖNEMLİ: Üreticiden et- süt gibi 30 gün içinde bozulacak ürün satın alıp bir ayda bedelini ödemeyen market zincirlerine 500 bin lira ceza öngörülüyor. Fahiş fiyat uygulayana 10 binden 100 bin liraya kadar, stokçuya 50 binden 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

KAMU TAŞINMAZLARI KULLANILACAK: Kamu taşınmazlarının kullanımına mücbir sebep kolaylığı getiriliyor. Bulaşıcı hastalık, salgın gibi mücbir sebeplerde Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme bedeli, ecrimisil bedeli alınmayacak.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ VE DOLMUŞÇUYA DESTEK: Belediye meclisleri, özel halk otobüsü veya dolmuşlar gibi belediyeye bedel ödeyerek taşımacılık yapanlara gelir desteği kararı alabilecek. Firmaların belediyeye ödediği reklam, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri ertelendi.

MÜTEAHHİTLER NEFES ALDI: Devlet İhale Kanunu'na eklenen madde ile afet, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler sayılarak müteahhide süre uzatımı ve sözleşmenin feshi hakkı verilecek. Satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemleri ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek.

ÖĞRENİM KREDİLERİNE ERTELEME: Öğrenim kredi borçları yeniden düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, tutarı yarıya kadar indirmeye, mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili kılınıyor.

REKLAM VERGİLERİ ALINMAYACAK: Salgın süresince faaliyetleri durdurulan ya da duran işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergileri alınmayacak.

BELEDİYELERİN ELİ RAHATLADI: Doğal afet, salgın hastalık gibi hallerde belediyeler ve bağlı kuruluşlar sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçları miktar sınırlamasına bağlı olmadan doğrudan metin yöntemi ile sağlayabilecek.

ELEKTRİK BORCUNA YAPILANDIRMA: Elektrik borçları yapılandırılacak. Bu alacakların ilk taksiti Ekim 2021'in son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenecek.

BELEDİYE BORCUNA ÖTELEME: Cumhurbaşkanı, mücbir sebep halinde belediye ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi, sosyal sigorta primi ödemeleri ile elektrik borçları ve su alacaklarını gerektiği süreye kadar ertelemeye yetkili olacak.

KÂR DAĞITIMINA SINIR: Sermaye şirketlerinin 31 Aralık'a kadar dağıtacağı nakit kâr payı tutarı geçen yıl aynı dönem kârının yüzde 25'ini aşamayacak. Karar alınmış ancak henüz ödeme yapılmadıysa yüzde 25'i aşan kısmın ödemeleri yılsonuna ertelenecek.

SEYAHAT ACENTALARINDA DEVİR: Acentalar işletme belgesini başka bir tüzel kişiliğe devredebilecek. Devir edilen acentanın unvanı 10 yıl içinde başka bir acentaya kullandırılmayacak, devir edene 3 yılda işletme belgesi verilmeyecek.

TİCARET GEMİLERİNE 3 AY UZATMA: Pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, ticaret gemilerine düzenlenen 11 Mart'tan itibaren süresi dolan denize elverişlilik belgelerinin süresi 3 ay uzatıldı. Salgının uzatılması durumunda süre uzatılabilecek.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Yetkili makamların gönderdiği tebligata karşın 30 gün içinde temsilci belirlemeyenlerin internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. İkinci bir aylık sürede yine belirlemezlerse yüzde 95 daraltılacak. Kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Sosyal medya şirketleri, özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere ilişkin başvuruda bulananlara 72 saat içinde yanıt vermek zorunda olacak.

(Sabah)