Haydarpaşa Garı'nın altında toplu mezar bulundu!

İstanbul Kadıköy’deki Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarında, içinde mezarların da olduğu tabanı mermer bir yapı ortaya çıkarıldı. 

Yayınlanma Tarihi: 15.12.2020 09:42
Değiştirme Tarihi: 15.12.2020 09:43
Haydarpaşa Garı'nın altında toplu mezar bulundu!

İstanbul’da Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda mermer tabanlı, apsidal formlu oldukça geniş bir alana yayılan mimari yapı ortaya çıkarıldı. Yapının içinde toplu mezar buluntusu da tespit edildi. Söz konusu kazıda görev yapan arkeologlar, “Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz. Zemini oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı. Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. 

TİCARİ CANLILIK...

Öte yandan kazı çalışmalarında ele geçen 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bir bilgi sundu. İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkeleri ele geçirildi. Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy’ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi.

ERKEN BİZANS DÖNEMİ... 

Kazı alanının batısında ise ‘Peronlar Bölgesi’ndeki kazı çalışmaları sırasında, Erken Bizans dönemi yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. 12. yy’da yaşamış olan Geoffry Villehordouin, kitabında burada ihtişamlı bir saray yapısı olduğunu anlatıyor. Yapı içerisinden çıkarılan mermer parçaları, renkli mozaik taşları ve renkli cam parçaları Villehordouin’in anlattıklarını destekliyor.

TARİHİ AYAZMA 

Alanda ortaya çıkarılan bir diğer önemli yapı ise alanın kuzeyinde hâlâ suyu akmakta olan ayazma. Kazı çalışmalarında 2 adet su haznesi ortaya çıkarıldı.

(Hürriyet)