Maaşın yarısı buna gidiyor!

Maaşın yarısı buna gidiyor!
Yayınlanma Tarihi: 02.09.2014 10:57 | Değiştirme Tarihi: 02.09.2014 11:53

Hanehalkı bütçe araştırmasınını sonuçları açıklandı.

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı.Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2013 yılında elde edilen sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 25 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların yüzde 19,9’u gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu.Hanehalkları toplam harcamalarının yüzde 2,1’ini sağlık harcamalarına, yüzde 2,4’ünü ise eğitim hizmetleri harcamalarına ayırdı. Türkiye’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2.572 TL oldu.Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2012 yılında 2.366 TL iken 2013 yılında 2.572 TL olarak tahmin edildi. 2013 yılında kentsel yerlerde 2.851 TL olan hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması, kırsal yerlerde 1.910 TL olarak hesaplandı.

Alışkanlıklar değişmediAraştırmanın 2012 ve 2013 yılı sonuçları karşılaştırıldığında 2012 yılında yüzde 19,6 olan gıda ve alkolsüz içecekler payının 2013’de yüzde 19,9 olduğu, giyim ve ayakkabı harcamaları payının yüzde 5,4 iken yüzde 5,3  konut ve kira harcamaları payının yüzde 25,8 iken yüzde 25 ev eşyasıharcamaları payının yüzde 6,7 iken yüzde 6,6 kültür ve eğlence harcamaları payının ise yüzde 3,2 iken yüzde 3,1 olarak gerçekleştiği görüldü. Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamaları payı değişmeyerek yüzde 4,2 seviyesinde kaldı.Diğer yandan 2012 yılında yüzde 1,8 olan sağlık harcamaları payı 2013’te yüzde 2,1, yüzde 17,2 olan ulaştırma harcamaları payı yüzde 17,4  yüzde 3,9 olan haberleşme harcamaları payı yüzde 4, yüzde 2,3 olan eğitim hizmetleri harcamaları payı yüzde 2,4 ve yüzde 5,8 olan otel ve lokanta harcamaları payı ise yüzde 5,9 olarak tahmin edildi. Düşük gelirlinin önceliği gıdaGelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında birinci yüzde 20’lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hanehalklarının gıda ve alkolsüz içeçecekler harcamasına ayırdıkları pay yüzde 28,8 iken, beşinci yüzde 20’lik gruptaki (en yüksek gelir grubu) hanehalklarının ayırdığı payın yüzde 14,6 olduğu görüldü.