Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Gülben Ergen Marka Zengini Oldu!

Gülben Ergen Marka Zengini Oldu!

İbrahim Tatlıses, Cem Yılmaz gibi isimler markalaştı; En çok patenti ise Gülben Ergen aldı.

20.10.2013 15:09

Ek­ran­la­rın ve sah­ne­le­rin zir­ve­de­ki isim­le­ri, yıl­lar içe­ri­sin­de ade­ta bir mar­ka ha­li­ne dö­nü­şü­yor. Ün­lü­le­rin isim­le­ri sadece kendi mesleklerinde değil, te­miz­lik mal­ze­me­le­rin­den rek­lam ve ya­yın hiz­met­le­ri­ne, ku­maş­tan ha­lı­ya, lah­ma­cun­dan ay­dın­lat­ma ci­haz­la­rı­na, içe­cek­le­re, çe­şit­li mal­la­rın bir ara­ya ge­ti­ril­me­siyle su­nu­lan sa­tış hiz­met­le­ri­ne ka­dar pek çok fa­ali­yet ala­nın­da kul­la­nıl­mak üze­re tes­cil­le­ni­yor. Elde ettikleri şöhretin gelirini bu sayede fırsatçılara kaptırmaktan kurtuluyorlar.CEM YILMAZCem Yılmaz bir ilki gerçekleştirerek imzasını ve görüntüsünü 2000 yılında tescil ettirdi. Ardından filmi AROG’u ve CMYLMZ ibaresinin patentinİ aldı.İBRAHİM TATLISESİsmini ’İbrahim Tatlıses’ olarak markalaştıran ünlü sanatçı, ’İbo Show’u Türk Patent Enstitüsü’ne 1999 yılında yaptığı müracaat ile markalaştırdı. Sanatçının ’Tatlıses Giyim’ isimli tescilli markası da bulunuyor.

Yorumlar | 0
üye profil