Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir: Astım koronavirüse karşı koruyor

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri salgın hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Son araştırmalara göre astım hastalığının koronavirüse karşı koruyucu olabileceği ortaya çıktı. Gelen son dakika gelişmelerine göre astım hastalarında koronavirüsün insan hücresine girişini sağlayan ACE2 reseptör gen aktivitesinin düşük olduğu söylendi. Konuya ilişkin detayları Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık paylaştı.

Yayınlanma Tarihi: 22.05.2020 13:28
Değiştirme Tarihi: 22.05.2020 13:30
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir: Astım koronavirüse karşı koruyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili çeşitli araştırmalar devam ediyor. Aşı ve tedavi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bu süreçte astım hastalarını yakından ilgilendiren bir gelişme paylaşıldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre; Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinde astım hastalığının bulunmadığının bildirildi.

Konuya ilişkin detayları açıklayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık,Yapılan çalışmalarda koronavirüslü hastalarda astım hastalığı görülme oranının genel popülasyona göre az bulundu. Bu da astımın koronavirüs için bir avantaj olduğunu düşündürüyor. Bunun sebebi virüsün tutunduğu reseptörlerle ilgili. Çocuk ve erişkinlerde yapılmış yakın zamanla bir araştırmada, astımı ve solunum alerjisi olan hastalarda hava yollarındaki ACE2 gen ekspresyonunun azalmış olduğu gösterildi. Bu çalışmanın bulguları astım ve solunum yolu alerjisi olan hastalarda koronavirüs görülme sıklığının düşük olduğunu açıklamaktadır" dedi.

Öte yandan doktor Dr. Işık, "Koronavirüse neden olan SARS-CoV-2, hücreleri enfekte etmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim reseptörü ACE2 kullanır. Çalışmalar, ACE2'nin daha yüksek ekspresyonunun sigara içme, diyabet ve hipertansiyon ile ilişkili olduğunu gösterdi. Hem SARS hem de koronavirüs hastalarında kronik solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı genel popülasyondaki görülme sıklığına göre daha azdır. Ancak kronik akciğer hastalığı olan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanmaları halinde kliniklerinin ağır seyretme ihtimali daha yüksektir. Wuhan'da koronavirüs pozitifliği doğrulanmış hastaneye yatırılan 140 hastanın hiçbirinin astım veya eşlik eden atopik hastalığının bulunmadığı bildirildi. Koronavirüs tanılı 548 hastada astım görülme sıklığı (yüzde 0,9) Wuhan'daki yetişkin popülasyondaki astım prevalansına (yüzde 6,4) göre belirgin olarak düşük bulunmuştur. Rhinovirüs ve respiratuvar sinsityal virüs gibi solunum yolu virüsleri viral kaynaklı astım alevlenmelerinin bilinen en sık tetikleyicileridir. Oysa korona virüsler akut astım alevlenmelerinde çok daha seyrek tetikleyicilerdir. Fakat astımı olan bir kişinin koronavirüs hastalığına yakalanması halinde hastalığı daha ağır geçirme riski nedeniyle astım hastalarının daha dikkatli olması ve alınan önlemlere uyulması gerekir” diye ifade etti. 

İHA