Genelkurmay'dan flaş izin kararı

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2016 13:35 | Değiştirme Tarihi: 22.01.2016 13:45

Başbakanlık genelgesi ile getirilen cuma izni konusunda, her devlet birimi kendi çalışma koşullarına göre düzenleme yapmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Genelkurmay Başkanlığı da, kuvvet komutanlıkları ile diğer askeri birimlere cuma izni konusunda yazı gönderdi.

Cuma izniyle ilgili Başbakanlık Genelgesi 7 Ocak tarihinde Resmi gazete'de yayınlanmıştı. Genelgede, "Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmadan izin verilir" ifadesi yer almıştı.

Yetkililer; "Kamu kuruluşlarının çoğunda cuma izninin uygulaması oldukça kolay. Ama bazı kurumlar ile personel ve hizmetin özellikleri var. Öğretmene, sadece izin vermekle yetmiyor. Ders saatlerini de ayarlamak gerekiyor. Asker, polis, hekimler ve afet - acil durum personeliyle ilgili de çalışma şartlarına göre izin ayarlaması yapmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Milli eğitim Bakanlığı'nın, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda, öğretmenlere izin konusunda ders saatlerinde de düzenleme yapılması istendi.

Genelkurmay Başkanlığı da, komutanlıklara cuma izniyle ilgili Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda yazı gönderdi. Genelkurmay yazısında izin konusunda gerekli tedbirleri almakla Garnizon Komutanlıkları sorumlu ve yetkili tutuldu. Yazıda; Garnizon Komutanlığı'nın bölgesel ve mevsimsel özellikler ile hizmet ihtiyacı ve kışla imkanlarını dikkate alarak mesai kaybına neden olmaksızın Başbakanlık Genelgesi'ne uygun şekilde gerekli tedbirleri alacağı kaydedildi. (milliyet.com.tr)