İlk kez açıkladı!

İlk kez açıkladı!
Yayınlanma Tarihi: 01.03.2014 11:36 | Değiştirme Tarihi: 01.03.2014 11:24

Funda Arar ilginç diyetinin sırrını ilk kez açıkladı.

Funda Arar’ın hamilelik sonrasında 12 kilo zayıflayıp hızla forma girmesinin sırrı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, formunu lavantalı soğan çorbası ve kinoa’ya borçlu.Geç­ti­ği­miz ay­lar­da oğ­lu Ara­s’­ı dün­ya­ya ge­ti­ren Fun­da Arar, ha­mi­le­lik sü­re­cin­de al­dı­ğı ki­lo­la­rı hız­la ge­ri ver­di. Kı­sa sü­re­de 12 ki­lo ve­rip es­ki for­mu­na ka­vuş­ma­sı ise dik­kat çek­ti.Ki­şi­ye özel bir bes­len­me prog­ra­mıy­la ki­lo­la­rın­dan kur­tu­lan Fun­da Ara­r’­a mes­lek­ta­şı Gül­şe­n’­e uy­gu­la­nan, kar­bon­hid­rat-pro­te­in den­ge­si­ne önem ve­ren bir di­yet uy­gu­lan­dı. An­cak Ara­r’­ın di­ye­ti­nin en bü­yük far­kı ve sır­rı di­ye­bi­le­ce­ği­miz püf nok­ta­sı, ara öğün­ler­de tü­ket­ti­ği la­van­ta­lı so­ğan çor­ba­sı.7 BİN YIL ÖNCE BULUNMUŞÜnlü şarkıcının diyet programında dikkat çeken bir diğer detay ise, dünyada çok bilinen ancak Türkiye’de henüz yeni duymaya başladığımız kinoa oldu. Bir tahıl türü olan kinoa, Güney Amerika’da And Dağları bölgesinde yetişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği söylenen bitki, ilk kez İnkalar tarafından 7 bin yıl önce keşfedilmiş.