E-Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 destekleme ve yetiştirme kursu başvuru ekranı

2021 destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) başvurusunun nasıl yapılacağını merak eden birçok kişi, konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. DYK E-Kurs başvurusu için çğrenci başvurularının alınması, 23-29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, E-Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 destekleme ve yetiştirme kursu başvuru ekranı.

Yayınlanma Tarihi: 24.06.2021 12:25
Değiştirme Tarihi: 24.06.2021 12:25
E-Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 destekleme ve yetiştirme kursu başvuru ekranı

EBA E-Kurs Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) 2021 başvuru ekranı öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Açılacak kurslar; 7, 8, 11 ve 12 nci sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik ise belirli derslerle sınırlı olacak. Peki, E-Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 destekleme ve yetiştirme kursu başvuru ekranı.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR? 

DYK E-KURS başvurusu için Öğrenci başvurularının alınması : 23-29 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kurs sınıflarının oluşturulması : 30 Haziran-04 Temmuz 2021,

Kursların başlaması : 05 Temmuz 2021,

Kursların tamamlanması : 27 Ağustos 2021 tarihlerinde olacak.

EBA DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı OkulÖncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilenöğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ilegenel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarıöğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlıoldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-KursModülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne girişyapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülününkendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunanöğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

E-KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının sonhaftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılankurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, ilveya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları vebenzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim görenöğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için eylül ayının son haftasında,yaz dönemi düzenlenecek kurslar; 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayının ilk haftasında başlayacak şekildeplanlanır.

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemikursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafındanbaşlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarındaise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretimkurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışındasaat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40dakikadır.

Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde herbir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrıayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklarnedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; bir günde hafta içi 3,hafta sonu 8 saatten fazla, aynı dersten ise 2 saatten fazla olmamak üzere planlanır Bu sınıfa giren öğrenciler en fazla 6 ders seçebilecek ve haftalık en fazla 24 saatlik DYK E-Kurs imkanından faydalanabilecek. Peki, DYK E-Kurs başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, kurs başvurusu hakkında detaylı bilgiler