Dikkat! Yargıtay'ın aldığı karar, tüm çalışanları ilgilendiriyor!

SGK priminin tam ödenmemesi konusunda Yargıtay emsal bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, patronuna 'Sigorta primimi aldığım maaştan göster' dediği için kovulan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2020 15:31
Değiştirme Tarihi: 17.07.2020 15:31
Dikkat! Yargıtay'ın aldığı karar, tüm çalışanları ilgilendiriyor!

Yargıtay, SGK priminin tam ödenmemesi konusunda emsal bir karar aldı. Çalıştığı şirket sahibine, sigorta primini aldığı ücretten ödenmesi gerektiğini söyleyen işçiyi patronu işte kovdu. Üstelik tazminatı da ödenmedi. İş Mahkemesi'ne başvuran kişi, çalıştığı dönemlerde Denetçi Yardımcısı olarak ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri hiç itiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirdiğini aktararak, hak aradığı için işsiz kaldığını belirtti. Çalışan, noter kanalıyla alacakları için gönderdiği ihtarnameye rağmen alacağı ücreti tahsil edemediğini anlattı.

Savunması alınan patron ise, davacının iş akdini kendisi tek taraflı olarak fesih ettiğini belirtti. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. İşçinin, ihtarnamede hangi aylara ait ücret alacağının olduğunun belirtilmesinin önemli olmadığına dikkat çekilen kararda; "Sözü edilen ihtarnamede açık biçimde hangi aylara ait ücretlerin ödendiği veya ödenmediği bilgisine yer verilmemiştir. İhtarnamede talebin bir aylık ücret ile sınırlandırılması diğer aylara ait ödenmeyen ücretlerin talep edilmesine engel oluşturmaz. Davacının davaya konu ettiği ücret alacaklarının ödendiği işveren tarafından ispat edilemediğinden talep doğrultusunda dosya içindeki bilirkişi raporuna göre ücret alacağı ile ilgili hüküm kurulmalıdır. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. (İHA)