Bedelli askerlikte flaş gelişme!

Yayınlanma Tarihi: 12.12.2014 21:32 | Değiştirme Tarihi: 12.12.2014 21:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik kanununu onayladı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuoyunda bedelli askerlik kanunu olarak bilinen “Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı. Kanuna göre, 1 Ocak 1988 tarihi dahil, daha önce doğanlar, 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabilecek.

Haber ile ilgili metin girin!.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı kanun şu düzenlemeleri içeriyor:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihi dahil, daha önce doğanlar, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüler, istekleri halinde bu uygulamadan yararlanabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurulması gerekiyor. 18 bin Türk Lirası para veya merkez bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertible yabancı ülke parasının defaten ödenmesi şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılacak. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar da, istekleri halinde bu hükümlerden yararlanabilecekler. Firariler yararlanamayacakUygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına TC Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılacak. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari adli soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak. Başlatılmış olanlar sona erdirilecek ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilemeyecek. Firariler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Askerlik yapmayan sözleşmeli er olabilecekDüzenlemeyle, askerlik yapmayanların sözleşmeli er olabilmesi ile sözleşmeli er ve erbaşların yapılan hizmetlerinin üçte birinin askerlikten sayılmasına imkan tanındı. Buna göre üç yıl sözleşmeli askerlik yapanlar, zorunlu askerlik görevini de yerine getirmiş sayılacak. Kaynakta ve temin sayısında artış sağlamak amacıyla ortaöğretim mezunları için sözleşmeli erliğe başvuru yaşı da 20’ye indirilmiş oldu. Darbe ve YAŞ'la atılanlara yeni hak12 Mart 1971 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar yargı denetimine kapalı idari işlemler veya YAŞ kararları ile TSK’dan ilişiği kesilenlerin de 100 TL’lik ödemeden yararlandırılması sağlandı. İhaleler 3 yıllık yapılacakKanundaki ihale düzenlemesine göre de süreklilik arz eden hizmet alım işlerinin, her yıl ihaleyle yapılması suretiyle temin etmek yerine üç yıllık yapılması düzenlemesi getirildi. Çürüğe çıkanlar da yararlanabilecekDüzenlemeyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlara, istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın bedelli askerlikten faydalanabilme imkanı da tanındı.