Çok konuşulan Hayvan Hakları yasa teklifi TBMM'deki komisyondan geçti ve yasalaştı

Türkiye'de son dönem yaşanan vahşet dolu görüntüler sonrası gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Yayınlanma Tarihi: 07.07.2021 18:09
Değiştirme Tarihi: 07.07.2021 18:09
Çok konuşulan Hayvan Hakları yasa teklifi TBMM'deki komisyondan geçti ve yasalaştı

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndan geçti.

Kabul edilen teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılıyor.

"Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletiliyor.

Hayvan bakımevi tanımında, bakımevlerinin hayvan sağlığı yönünden asgari standartların sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak kurulması yönünde değişiklik yapılıyor.

DİJİTAL KİMLİKLENDİRME YAPILACAK

"Rehabilitasyon" da tanımlanarak, kapsamı, sahipsiz hayvanlar bakımından yerel yönetimlerce yapılacak tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretleme işlemleri olarak belirleniyor.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

HAYVAN HASTANELERİ KURULABİLECEK

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak.

Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek. Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma, sahiplenme şartları, hayvan bakımı, korunması konularında verilecek eğitimle ilgili usul ve esaslar, sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.