Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Çalışanlar 2015 için umutlu!

Çalışanlar 2015 için umutlu!

Ufukta iş değişikliği gözükmüyor

07.01.2015 12:06

Çalışanlar 2015 için umutlu: Ufukta iş değişikliği gözükmüyorRandstad tarafından Hollanda’da başlatılan ve şu anda Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren bir alanda, 33 ülkeyi kapsayan Randstad Workmonitor 2014 yılsonu verilerine göre; 2015 için çalışanların genel görünümü iyimserlikte artış, işe alınabilirliğe odaklanma ve Z kuşağına hazırlanma olarak karşımıza çıkıyor. İşe alım ve insan kaynakları alanında hizmet veren, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Randstad tarafından,  2003 yılından beri üçer aylık periyodlarla, yılda dört kez düzenli olarak yayınlanan Randstad Workmonitor, insan kaynakları açısından 2014 yılını değerlendirme fırsatı sunarken; 2015 beklentilerini de gözler önüne seriyor.

Çalışanların yarıdan fazlası 2015’e iyimser başlıyorRandstad Workmonitor 2014’e göre çalışanların, 2015 yılına yönelik olarak iyimser duygular taşıdığı gözlemlenirken; ülkelerindeki ekonomik durumun 2015’te daha iyi olacağına inananların oranı, geçen yıla göre yüzde 9 daha yükselerek yüzde 58’e ulaşıyor. Ancak ankete katılanlar, 2014 yılı sonunda bir ücret artışı bekleyenlerin çalışanların yüzde 52’sini oluşturduğunu ve bu oranın geçen yıl yüzde 58, ondan önceki yıl ise yüzde 64 olduğu gerçeğinden hareketle bu ‘artışta’ doğrudan kişisel bir yarar bulunduğunu görmüyor. Çalışanların %79’u yetenek geliştirmeyi kişisel gelişim için bir fırsat olarak görüyorŞartların değişmesiyle birlikte, ömür boyu süren işler artık olmadığına göre, herkes tarafından beğenilen bir çalışan olabilmek ve bir sonraki işe alınabilmek için kesintisiz yetenek geliştirmenin önemi giderek artıyor. Ankete katılanların yüzde 54’ü, işverenlerin yetenek geliştirmeye 10 yıl öncesinden daha fazla zaman ve kaynak ayırdıklarını söylüyor. Bu ifadenin paylaşımı yüzde 80’in üzerinde olan Hindistan ve Çin’in aksine Yunanistan yüzde31 ile diğer uçta yer alıyor. Küresel olarak yüzde 79, yetenek geliştirmeye odaklanmanın kişisel gelişim için bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Meksika ve Arjantin’de bu ifadeye katılanların oranı ise yüzde 95’i buluyor.6 ay içinde başka bir iş bulmayı umut eden çalışanların sayısı 109 2014 yılı üçüncü çeyrekte altı ay içinde başka bir iş bulmayı umut eden çalışanların sayısı 110’dan hafifçe gerileyerek 109’a indi ve 2012’den bu yana oldukça istikrarlı bir görünüm ortaya çıkıyor.Önceki çeyreğe göre işgücü dolaşımındaki en önemli değişikliklerin İsveç’te (-9), Japonya’da (-6), Almanya, Malezya ve Slovakya’da (-4) olduğunun altı çiziliyor. İşgücü dolaşımının arttığı spektrumun diğer yanında ise Çin (+6), Meksika ve Polonya (+4) yer alıyor. Dolaşımın ilk kez ölçümlendiği Portekiz, endekse 110 ile katılıyor. Bilfiil iş değişikliği %23 ile sönük kaldıSon altı ay içinde tüm dünyada bilfiil iş değiştiren çalışanların sayısı yüzde 23 ile düşük kalıyor. Bilfiil iş değiştirenlerin çoğunluğu farklı bir işverenle çalışacakları işler buldular. Bilfiil iş değiştirme oranının Asya’da en yüksek, Belçika ve Lüksemburg’da ise en düşük olduğu görülüyor. İş değiştirme isteği, İsveç ve Hindistan’da en yüksek; Belçika, Lüksemburg ve Avusturya’da ise en düşük düzeyde karşımıza çıkıyor. Ancak Hindistan’da başka bir iş arama isteği, önceki çeyreğe göre artış gösteriyor. Çalışanların %70’i işinden memnunÖlçümlenen tüm ülkelerin yüzde 50’sinde iş memnuniyetinin yüksek düzeylerde olduğu ortaya çıkıyor: “Çok memnun” ve “Memnun” sıralarında yer alanların yüzde 70 ve üzerinde olduğu görülüyor. İş memnuniyeti önceki çeyreğe göre Arjantin, Macaristan ve Japonya’da hafifçe artarken; Danimarka ve Yeni Zelanda’daki çalışanlar ise geçen çeyreğe oranla işlerinden biraz daha az Z kuşağına hazırlanmak…Randstad Workmonitor 2014, mevcut çalışanların bugünden itibaren beş yıl içinde işgücü pazarına girecek olan Z kuşağını nasıl gördüğü hakkında da bilgi veriyor:• Ankete katılan çalışanların yüzde 70’i, Z kuşağının önceki kuşaklara göre işyerinde daha esnek çalışma düzenleri talep edebileceğine inanıyor.• Küresel olarak çalışanların yüzde 62’si, mevcut çalışanların Z kuşağından teknoloji kullanımıyla ilgili çok şey öğrenebileceğini söylüyor.• Bu konu, iş/yaşam dengesi açısından pek de önemli değil ve katılımcıların sadece yüzde 39’u bu açıdan Z kuşağından öğrenecekleri şeyler olduğuna inanıyor.• Kuşaklar arası işbirliğini güçlendirmek için işverenlerin yüzde 59’u mentorluğu aktif biçimde destekliyor: daha yaşlı olan elemanlar gençlere koçluk yapar. Hollanda’da (yüzde 46), Danimarka’da (yüzde 43) ve Japonya’da (yüzde 39) bu konu fazla önemsenmiyor.• Küresel olarak çalışanların yüzde 65’i gerçekten yenilikçi olmak için Z kuşağının bir gereklilik olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşımı en fazla benimseyenlerin Portekiz (yüzde 88), Brezilya (yüzde 87) ve Hindistan (yüzde 86) çalışanları olduğu görülüyor.
Yorumlar | 0
üye profil