'Bizim İlgilendiğimiz Profilde Değil'

"Bizim İlgilendiğimiz Profilde Değil"

Portekizli oyuncuyu transfer etmek istedikleri iddiasına Atletico Madrid Sportif Direktörü Berta bu yanıtı verdi ve ekledi: O bizim ilgilendiğimiz profilde bir oyuncu değil.

Be­şik­taş’ın söz­leş­me ye­ni­le­mek için son tek­li­fi ver­di­ği Por­te­kiz­li gol­cü Hu­go Al­mi­eda’yla il­gi­li çar­pı­cı bir ger­çe­ğe Bugün ulaş­tı. Al­me­ida’nın pek çok ta­kı­mın, baş­ta La Li­ga’da fır­tı­na gi­bi esen At­le­ti­co Mad­rid ve Pre­mi­er Lig ekip­le­rin­den Hull City’nin gün­de­min­de ol­du­ğu id­di­a edil­miş­ti. An­cak At­le­ti­co’nun hiç­bir ko­şulda Al­me­ida’yla il­gi­len­me­di­ği or­ta­ya çık­tı.İs­pan­yol ku­lü­bü­nün spor­tif di­rek­tör­le­rin­den An­dre­a Ber­ta, kendisine “Al­me­ida’yla il­gi­le­ni­yor mu­su­nuz” şek­lin­de so­rular so­ran Türk dost­la­rı­na, “Gül­dür­me­yin be­ni, böy­le bir şey yok. Al­me­ida bi­zim il­gi­le­ne­bi­le­ce­ği­miz pro­fil­de bir oyun­cu de­ğil” de­di. Söz ko­nu­su gö­rüş­me Ga­la­ta­sa­ray’ın Re­al Mad­rid’le oy­na­dı­ğı maç gü­nü ger­çek­leş­ti. Men­des’le yol­la­rı ayır­dı­larBu ara­da hem Al­me­ida hem de Ma­nu­el Fer­nan­des, ün­lü me­na­jer Jor­ge Men­des’le yol­la­rı­nı ayır­dı. Be­şik­taş’a ge­tir­di­ği oyun­cu­lar, özel­lik­le Qua­res­ma için çok ağır söz­leş­me­ler ya­pan Men­des, bun­dan böy­le iki oyun­cuy­la da il­gi­li ça­lış­ma yü­rüt­me hak­kı­na sa­hip de­ğil.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 lig maçında 8 gol kaydeden Hugo Almeida, krallık yarışında 9 golü bulunan Sivassporlu Aatif Chahechouhe’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.(Bugün)

Görüntülenme : 108 Güncelleme Tarihi: 04/12/2013 11:57:26
Yayınlanma Tarihi: 04/12/2013 12:03:18

Haber Yorumları (0)

500

    Acunn.com'u Facebook'ta takip et.

    Acunn.com'un eğlenceli dünyasını yakından takip etmek için Facebook sayfamızı beğenin