Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulmalı?

Berat Kandili, müslümanlar açısında önemli bir yeri vardır. Bu yüzden, sevapların kat kat yazıldığı bu gecede müminler, Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir Google’da aratıyorlar. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili orucu ne zaman tutulmalı? İşte Berat Gecesi’nde yapılacak ibadetler…

Yayınlanma Tarihi: 06.04.2020 17:47
Değiştirme Tarihi: 06.04.2020 17:52
Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili orucu ne zaman tutulmalı?

Berat Kandili ne zaman merak ediliyor. Berat Gecesi; aynı zamanda mağfiret gecesidir. Günahların affı ve borçların berati için bu mübarek gecede müminler ibadet, dua ve zikirle geçirmek isterler. Peki Berat Kandili’nde hangi ibadetler yapılabilir? Peygamber Efendimiz ve alimlerin tavsiyeleri ile Berat Gecesi ibadetlerini haberimizde derledik. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili orucu hangi gün tutmak gerekir?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban Ayı’nın 14. gecesi, Berat Kandili’dir. Berat Kandili bu sene 7 Nisan Salı akşamını 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan geceye denk geliyor.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Berat Kandili, İslam alemi için büyük önem taşır. Bu yüzden müminler, Berat Kandili gecesini dua ve ibadetle, gündüzünü de oruç tutarak değerlendirmek istiyorlar. Peygamber Efendimizin Ramazan ayından sonra en çok oruçla geçirdiği ay olan Şaban ayının 15'inde idrak edeceğimiz Berat kandili orucu hangi gün tutulmalı? Berat Kandili 7 Nisan Salı akşamını 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecek. Gündüzünü oruçla geçirmek isteyenler 8 Nisan Çarşamba günü tutmaları gerekir.

BERAT KANDİLİ HUSUSİYETİ

Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalıktan kurtulmak demektir. Aynı zamanda devlet büyükleri tarafından verilen fermanlara da berat ismi verilir. Bu geceye “Mübârek, Berâet, Sâk (berâet, ferman), Rahmet” isimleri verilmiştir. Müslümanlar da, Allah’a gönül verenlerde bu gece birçok günahlardan arınmış ve yüzleri ak olarak Allah’ın kurtuluş beratını almış olurlar.

Berat Kandili için elli senelik manevi ibadet sevabını kazandıran gece olduğu belirtilmiştir. Bu gece, bir iç muhasebe gecesidir aynı zamanda. Müslümanlar bu gecelerde iç âlemine dönerek işlediği hayır ve şerrin muhasebesini yaparak ebedî yolculuğa hazırlanmalıdırlar.

Bu geceye kudsiyet veren olay, Dühân Sûresi’nde (44/3) Kur’ân’ın “mübarek bir gecede” indirildiği ifade edilmiş olmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in iki türlü indirilişi söz konusudur. Birisi; Levhi Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği bu gecedir. Buna “inzal” denir. İkincisi, oradan da Kadir Gecesi’nde Peygamberimize (asm) bölüm bölüm indirilmesidir. Buna da “tenzil” denir. Berat Gecesi’nde Kur’ân-ı Kerîm’in Levhi Mahfuz’dan toptan dünya semasına indirilmesinin cereyan etmesidir.

Hz. Peygamber’in (asm) “Allah Teâlâ (rahmetiyle) Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurmuştur. Bir başka hadiste de Peygamberimiz (asm): “Şaban’ın ortasında (Berat Gecesi) gece ibadet ediniz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder. Ve fecir doğana kadar, “Yok mu Benden af isteyen onu af edeyim, yok mu Benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musîbete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! der” buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Berat Gecesi’nin diğer gecelerden biraz daha farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadetedilmeli.

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kuran-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

BERAT KANDİLİ DUASI

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

PEYGAMBERİMİZİN BERAT GECESİ İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

“Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Haber ile ilgili metin girin!.

BERAT GECESİ EDİLECEK DUALAR

Berat Gecesi’nde edebileceğimiz bazı alimlerin şöyle bir duası vardır:

“Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”

Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim. Bir başka Berat Kandili duası örneği şu şekildedir;

“Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların kar­şılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sen­sin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!”“Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şa­yet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım!” “Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayır­lı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.”“Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah diledi­ğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39”

“İlahî! Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gece­si en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin be­la ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphe­siz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âli­ne, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Du­alarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

Berat Kandili duaları

“Rabbim! Sana ihtiyaçlarımı arz ediyorum ve Senden yükselten ve düşüren ve yaşatan ve öldüren isimlerin hürmetine, Seninle Hazret-i Muhammed (asm) arasındaki eşsiz muhabbet hürmetine, canlılara hareket veren bin bir ismin hürmetine, belâya uğrayanların imdada çağırdıkları isimlerin hürmetine, Nemrud’un ateşinden kurtardığın İbrahim Aleyhisselâm’ın zikrettiği isimlerin hürmetine, uğradığı amansız derdi giderdiğin Eyyüb Aleyhisselâm’ın zikrettiği isimlerin hürmetine, bildiğimiz bilmediğimiz Esma-i Hüsnân hürmetine istiyoruz ki: Bizi kulluğuna muvaffak kıl! Tövbemizi kabul buyur! İmanımızı sabit kıl! Bize merhamet eyle! Bizden ve Muhammed (asm) ümmetinden razı ol! Âmin…”