Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Yayınlanma Tarihi: 13.11.2019 10:37 | Değiştirme Tarihi: 13.11.2019 10:37

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarıyla ilgili araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. Bekçi olabilmek için girdikleri bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. İşte detaylar.

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, bekçi olabilmek için mülakata giren vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mülakata girip büyük bir heyecanla sonuçları bekleyen adaylar, Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyorlar. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının kasım ayının içerisine açıklanması bekleniyor. Tam hangi günde açıklanacağı hakkında yeni bir bilgi aktarıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır:

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerlerib) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,c) Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları,d) Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları,e) Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri,rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksanalınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri :

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslimedilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecrid ederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,