Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden binlerce bekçi adayı, konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 20 Ocak tarihinde gerçekleşen bekçilik sınavlarının ardından tarih araştırması yapan adaylar, Polis Akademisi tarafından belirtilen sonuç tarihini merak ediyor. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2021 11:16
Değiştirme Tarihi: 03.02.2021 11:16
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Ocak'ta Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçilik sınavı sonrasında adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında ise bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.