BDDK'den son dakika: "Alacak süresini uzattık"

BDDK'den son dakika: 'Alacak süresini uzattık'
Yayınlanma Tarihi: 19.03.2020 14:49
Değiştirme Tarihi: 19.03.2020 14:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattığını açıkladı.

BDDK, bankacılık dışı finansal kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı. BDDK'nın konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkemiz de dâhil olmak üzere bir çok ülkeye yayılan COVID-19  salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan  aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı  maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS  9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli  olmak ve bu Kurul Kararı tarihi itibariyle henüz “Tasfiye Olunacak  Alacaklar” hesabında izlenmeyen alacaklar da dahil olmak üzere,31/12/2020 tarihine kadar 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince  240 gün olarak uygulanmasına, 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına  aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre  karşılık ayrılmasına devam olunmasına, bu kararın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine duyurulmasına, karar verilmiştir."