Canlı
TV8'de şu an

Bu yarışmacının performansını beğendiniz mi?
Bankalardan müjde: Şimdilik ücret yok!

Bankalardan müjde: Şimdilik ücret yok!

Türkiye Bankalar Birliği, hareket görmeyen kredi kartı, mevduat ve katılım fonu hesaplarının sorgulanmasını için ortak bilgi sistemi kurulacağını açıkladı.

17.06.2014 16:12

Türkiye Bankalar Birliği, hareket görmeyen kredi kartı, mevduat ve katılım fonu hesaplarının sorgulanmasını için ortak bilgi sistemi kurulacağını açıkladı.Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle: 10 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantısında bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin asgari unsurlarının ve hareketsiz hesaplardan ücret alınma usullerinin belirlendiği düzenlemede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılmıştır.Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8’inci maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre:1. Müşterilerin, kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, mevduat ve katılım fonu hesapları hakkında bilgi alabilecekleri ortak bilgi sistemi kurulacaktır.2. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından ortak bilgi sistemi kuruluncaya kadar ve birinci maddede belirtilen hesaplar hareketsiz kaldığı sürece bu hesaplara herhangi bir ücret tahakkuk ettirilemeyecektir.3. Tahsil edilemeyen, birinci maddede belirtilen kredi kartı, mevduat ve katılım fonuna ilişkin yıllık üyelik ve hesap işletim ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için, sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecektir.

Kredi kartı yıllık ücreti iptal edilecekBu dönem zarfında, söz konusu kredi kartı yıllık üyelik ücretleri ile hesap işletim ücretlerinin tahsil edilememesi halinde bu ücretler ters kayıt yapılmak suretiyle iptal edilecektir. Yıllık üyelik ve hesap işletim ücretlerinin tahsili için müşteriler hakkında icra takibi yapılamayacak, müşteriler, kredi kartı yıllık ücretiyle, mevduat ve katılım fonuna ilişkin hesap işletim ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemeyecektir.”  (Radikal)
Yorumlar | 0
üye profil