Balon balığı kuyruğu için 5 lira ödeme yapılacak! Bunu yapana ödeme yok...

Ülkemizdeki denizlere ait olmayan ve Kızıldeniz üzerinden giriş yapan, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı avcılığı için destekleme kararı alındı. Aralık ayının sonuna kadar geçerli olacak bu karara göre balıkçılar her kuyruk için 5 lira ödül alacak. Konuyla ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanırken, ödemelerin yalnızca kuyruklar için yapılacağı, balon balığının bütün halde karaya çıkarılması durumunda ödemenin olmayacağı ifade edildi.

Yayınlanma Tarihi: 02.12.2020 09:45
Değiştirme Tarihi: 02.12.2020 09:45
Balon balığı kuyruğu için 5 lira ödeme yapılacak! Bunu yapana ödeme yok...

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak. Avlanan balıklar öldürülecek

AVLANAN BALIKLAR ÖLDÜRÜLECEK

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, sadece kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak.

Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

ZİRAAT BANKASI’DAN ÖDEMELER ALINACAK

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.