Asgari ücrette hesaplama resmen belli oldu!

Asgari ücretteki vergi istisnasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücretten gelir vergisi alınmayacak ve asgari ücretliye 4253,40 lira ücret ödenecek.

Yayınlanma Tarihi: 27.01.2022 15:12
Değiştirme Tarihi: 27.01.2022 15:12
Asgari ücrette hesaplama resmen belli oldu!

Asgari ücretle ilgili hesaplamalarda kullanılması gereken karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği çerçevesinde 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren asgari ücret gelir vergisinden muaf tutulacak.

Ayrıca asgari ücretten damga vergisi de kesilmeyecek. Böylece asgari ücretliye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 4253.40 lira maaş verilecek.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Söz konusu gelişmeler Resmi Gazete'de örnek tablolar ile anlatıldı. Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Haber ile ilgili metin girin!.ÖRNEK 1 MAAŞ TABLOSU

İşveren (A)’nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bay (B)’ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. Bay (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi yukarıdaki şekilde hesaplanacak. Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecek. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecek.

ÖRNEK 2 MAAŞ TABLOSU

İşveren (C)’nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bayan (D)’ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır. Bayan (D)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Haber ile ilgili metin girin!.

İlgili Sayfalar: Playlist