AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı! AÖL telafi sınavı sonuç sorgulama ekranı

AÖL telafi sınavı sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. AÖL telafi sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. AÖL sınavlarına çeşitli nedenlerle katılamamış olan öğrenciler için düzenlenen AÖL telafi sınavı için sonuçlar duyuruldu. İşte AÖL telafi sınavı sonucu sorgulama.

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2021 11:27
Değiştirme Tarihi: 05.08.2021 11:27
AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı! AÖL telafi sınavı sonuç sorgulama ekranı

AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınav sonuçları bugün erişime açıldı. AÖL telafi sınav sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

AÖL TELAFİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL DİPLOMALARI İÇİN DUYURU

10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında-2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.

81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.

2020-3 döneminde de "Diploma Basımı" sırasında sehven yapılacak "Sisteme Kaydet" işlemleri veya yazıcıdan kaynaklı yanlış diploma basımları için "AÖL Bilgi İşlem Sistemi Mezuniyet İşlemleri" menüsü altında "Diploma İptal" menüsü kullanılacaktır. ("Diploma İptal" butonuna basıldığında kurum bilgileri otomatik gelecektir. "Listele" denildiği zaman ilgili kurumca sisteme kaydedilmiş bütün mezun öğrencilerin listesi, diploma numarasına göre gelecektir. Buradan diploma (belge) iptalini yapmak istediğiniz öğrenciyi bularak öğrencinin önündeki çarpı (X) işaretine basarsanız, öğrenci tekrardan diploma defterine düşecektir.)