Ağaç katliamına çarpıcı rapor

Ağaç katliamına çarpıcı rapor
Yayınlanma Tarihi: 09.11.2014 14:50 | Değiştirme Tarihi: 09.11.2014 14:50

Çevre Mühendisleri odası, 6 bin zeytin ağacının kesildiği termik santral projesinin ÇED raporuna dair açıklama yaptı.

Çevre Mühendisleri odası, 6 bin zeytin ağacının kesildiği termik santral projesinin ÇED raporuna dair açıklama yaptı.Termik Santral Projesinin ÇED Raporuna Dair İnceleme Raporu’nu açıklayan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu inceleme neticesinde çarpıcı bilgilere ulaşıldığını belirtti.Raporda, ÇED raporunun hiçbir yerinde zeytin ağaçlarının kesileceğinden bahsedilmediğini, ÇED raporunda belirtilmeyen bir hususun uygulamada da gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.ÇED raporu usulsüzlüklerle dolu olduğu ifade edilen raporda şu ifadeler yer aldı:-1/100.000’lik planın iptal edildiği belirtilmektedir. Yani saha plansızdır. Üst ölçekli plan olmadan inşaat izni alınamamaktadır.  Peki inşaata nasıl başlanmıştır? (ağaçların kesilmesi, arazinin hazırlanması v.b.)-3. Halkın katılımı toplantısı 3500 m uzaklıktaki Soma merkezde yapılmıştır. Oysa en yakın yerleşim olan 1125 m mesafedeki Yırcalı köyünde yapılması gerekirdi. Sırf bu nedenle bile ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Çünkü yönetmelikte ve ÇED sürecinin ilkelerinde en yakın yerleşim yerinde ve halkın kolaylıkla ulaşabileceği yerde toplantıların yapılması zorunluluktur. Yırca Köylülerinin, yani ağaçları proje alanında olan insanların toplantıya katılımları için çaba harcanmamış, ÇED süreci adeta köylülerden kaçırılmıştır.-Proje kapsamında elden çıkacak tarım alanı miktarının belli olmadığı yazılmıştır. Bu netleşmeden kesinlikle ÇED kararı verilmemeliydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük bir hata yapmıştır. Tarım alanı bile belirtilmeden, tespit edilmeden nasıl ÇED olumlu kararı verilebilir? Nasıl çevresel ve sosyal etkiler değerlendirilebilir?!-Raporun 3 yerinde 4086 sayılı  “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılaştırılması Hakkında Kanuna” göre zeytincilik araştırma istasyonundan izin alınarak faaliyete başlanacağı taahhüt edilmiş. Bu izin alınmış mıdır? Öte yandan, alınacak izin, raporun ekinde bulunan ekolojik değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi sadece faaliyetin (kurulacak termik santralin çalışması ile birlikte) zeytin ağaçlarının gelişimi ve üremesini engelleyip engellemediğine ilişkin bir izin olabilecektir. Yani kesilmesiyle ilgili değil…-Raporda, zeytin ağaçlarının taşınacağından bahsedilmiş ama nasıl, nereye, kaç ağaç taşınacağı ve buna ilişkin izin sürecinden bahsedilmemiştir. Ağaçlar hukuken, ekolojik olarak, bilimsel olarak kesinlikle kesilemez ve sökülmez!-İlgili bölümlerde dosyada modellemelerde kullanılan meteorolojik verilerin 44 km mesafedeki Akhisar istasyonundan alındığı belirtilmiştir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 18040 Numaralı Soma Meteoroloji İstasyonun ölçüm yaptığı bilgisi yer almaktadır. Ancak bu istasyonun verileri kullanılmamış, daha uzak bir istasyon verisi kullanılmıştır.-Modelleme çalışmasında 2004 verilerinin kullanılması ise büyük bir skandaldır. Bakanlığın değerlendirme sırasında bu konuları görmemesi düşündürücüdür.  Modelleme çalışmasında yapılan bu hatalar termik santralin çalışması ile birlikte en önemli etki olan hava kirliliğinin ön görülemediğini göstermektedir. Bakanlığın en çok sorgulaması gereken bu konunun ÇED raporunda büyük hatalarla geçiştirilmesi çok ama çok büyük bir yanlıştır. Direk olarak halk sağlığı ile oynanmaktadır.-Raporun hiçbir yerinde zeytin ağaçlarının kesileceğinden bahsedilmemektedir. ÇED raporunda belirtilmeyen bir husus uygulamada gerçekleştirilemez.-Çevresel fayda maliyet analizinde elden çıkarılacak zeytinlikler ve tarım ürünlerinden bahsedilmemektedir.Çevre Mühendisleri Odası ayrıca, ÇED raporundaki hatalar, yanlış ve eksik bilgiler nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararını iptal etme ve Çevre Kanunu Madde 15’e göre faaliyeti süresiz durdurma çağrısı yaptı. (Hürriyet)