2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi

2021 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2021 LGS sınavının sonuç tarihi belirlendi. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi.

Yayınlanma Tarihi: 07.06.2021 11:24
Değiştirme Tarihi: 07.06.2021 11:24
2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi

2021 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrencinin geçtiğimiz pazar günü girdiği LGS sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, LGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç tarihi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Öğrenciler sonuçları online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.

İSTEYEN ÖĞRENCİYE KİTAPÇIKLAR VERİLECEK 

Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecek. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANACAK? 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ileelde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava girenöğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksekağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle,17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlardaiptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilenöğrenciler için MSP hesaplanmaz. Bu gelişmenin ardından, transfer sezonu başlangıç tarihinin yanı sıra bitiş tarihi de merak konusu oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?