2021 KPSS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, kamu ve kuruluşlarında memur olabilmek için sınava giren binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 2021 KPSS lisans sınavının ardından gözler ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

Yayınlanma Tarihi: 08.09.2021 10:31
Değiştirme Tarihi: 08.09.2021 10:31
2021 KPSS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

KPSS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlenen binlerce kişi, sonuçlar için net bir tarih belirtilip belirtilmediğini araştırıyor. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.