2021 Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet tarafından belirlenen Kadir Gecesi tarihi

2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı, Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi'ni kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet tarafından belirlenen Kadir Gecesi tarihi.

Yayınlanma Tarihi: 26.04.2021 12:27
Değiştirme Tarihi: 26.04.2021 12:27
2021 Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet tarafından belirlenen Kadir Gecesi tarihi

2021 Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından büyük bir önem arz eden Kadir Gecesi bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak Kuran'ı Kerim'de bahsedilen Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet tarafından belirlenen Kadir Gecesi tarihi.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? 

Bu yılın takvimine göre, Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ NEDİR? 

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ 

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."