2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarih

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarih.

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2021 11:05
Değiştirme Tarihi: 27.07.2021 11:05
2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarih

2021 DGS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı DGS sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından açıklanan tarihle belli oldu. Peki, 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan tarih.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile öğrenilecek.

DGS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK? 

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.