20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
Yayınlanma Tarihi: 27.03.2019 11:57 | Değiştirme Tarihi: 27.03.2019 11:57

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının başlamasıyla birlikte, öğretmen adayları konuya ilişkin araştırmalarını yapmaya başladı. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında çalışacak 20 bin öğretmen için alımlar başladı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınmaya başladı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları neler? Başvuları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Bu başvuruda adaylar, kılavuzda belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek. 

Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklar.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?
Başvuru esnasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek;

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi, 

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojikformasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BELİRLENEN TAKVİM
26 Mart tarihinde başlayacak olan ön başvurular, 1 Nisan tarihinde sona erecek. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezlerin ilanı ise 5 Nisan olacak.

Sözlü sınavlar 12-30 Haziran, sözlü sınav sonuçları ise 4 Temmuz tarihinde açıklanacak.