'Sende birazcık şeref varsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber

Bir otomotiv şirketinde boya teknisyeni olarak görev yapan işçi, amirlerinin ve işvereninin mobbingine uğradı. Sistematik şekilde amirlerinden hakaret işiten teknisyen istifa edip, tazminat talebinde bulundu. Tazminat talebi kabul olmayan işçi İş Mahkmesinin yolunu tutarak, işvereninden ve ustabaşında şikayetçi oldu.  Amirlerinin 'Sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin' yönünde hakaretlerini duyan teknisyene Yargıtay'dan güzel haber geldi. Yüksek Mahkeme; hakarete maruz kalan işçiye hem kıdem tazminatı hem de manevi tazminat ödenmesinin önünü açtı.

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2020 14:56
Değiştirme Tarihi: 08.08.2020 14:56
'Sende birazcık şeref varsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber

Otomotiv şirketinde teknisyen olarak görev yapan bir işçi, işyerinde ustabaşından işittiği 'şerefin olsa adam gibi istifanı yazar gidersin' sözleri üzerine Noter kanalıyla ihtar çekerek iş sözleşmesini feshettiğini dile getirdi. 

Teknisyen şirkette sinkaflı küfürler edilip aşağılandığını ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu ve hatta işyeri hekimine gözükmek zorunda kaldığını iddia etti. Teknisyen, yaşadıkları nedeniyle evliliğinde sorunlar olduğunu öne sürdü. 

Davacı teknisyen ayrıca başarı belgeleri olmasına rağmen, kendisinden daha az kıdem ve eğitime sahip kişilerle aynı maaşı aldığını söyleyerek, işverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığını ifade etti. 

Haklı sebeple işten ayrıldığını ileri sürerek; kıdem tazminatı, manevi tazminat ve eşit davranmama tazminatlarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etti. Davalılar, tüm personellerin vasıflı olduğunu ve hak ettiği maaşları aldıklarını, bayii olması sebebiyle eğitimlerin zorunlu olarak tüm personele verildiğini, dolayısıyla davacının tüm iddialarının gerçek olmadığını savundu. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, İş Mahkemesi'nce davacının mobbinge maruz kalmadığı ve mobbing iddiasını ispatlamadığı gerekçesi ile manevi tazminat talebi reddedildiği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Oysaki, dava dilekçesinde sadece mobbing nedeni ile değil, davacının kişilik haklarının zedelendiği de ileri sürülerek manevi tazminat talebinde bulunulmuştur. Mahkeme, davalı işverenlikte tüm çalışanlara yönelik olarak kişilik ve onurlarını rencide edici hakarete varan haksız ve kaba tutumun mevcudiyeti sebebiyle işverenin, iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği ve davacının kişilik hakkına yönelik saldırıyı önlemediğine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla da işçinin koruma ve gözetme borcuna aykırı davrandığı aşikar olup bu durumun davacıya iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme imkanı verdiği, davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır. Kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçe, hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Söz konusu gerekçede de belirtildiği üzere davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Kaynak: İHA