Yayınlanma Tarihi: 12.09.2016 | Değiştirme Tarihi: 12.09.2016

Fatih'in horlaması o ismi rahatsız etti: 'Ulusa Sesleniş konuşması yaptı!'

Göz6 evinin ilk gecesinde Fatih'in yüksek sesle horlaması erkekler evini rahatsız etti. Erdi, Fatih'in horlamasını ilginç bir şekilde eleştirdi.