İşyerini kiraya vermeyene vergi yok!

İşyerini kiraya vermeyene vergi yok!
Yayınlanma Tarihi: 18.11.2015 14:00 | Değiştirme Tarihi: 18.11.2015 14:00

Kullanılmayan bina ve iş yerlerinin ÇTV'ye tabi tutulmaması için belediyelere bildirimlerde bulunulması gerekiyor

Konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak su faturalarına eklenen Çevre Temizlik Vergisi, iş yerlerinde her yıl 2 taksitte ödeniyor. Ancak boş kalan ve hiçbir şekilde kullanılmayan iş yerleri için çevre temizlik vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Bu muafiyetten yararlanabilmek için belediyeye bildirimde bulunmak gerekiyor.Belediye Gelirleri Kanunu'nu madde 44'te düzenlenen Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV), belediye ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerden çevre, temizlik ve kanalizasyon hizmeti alan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor.Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak metreküp başına belirlenen ve su faturalarına dahil edilerek tahsil edildiğine dikkat çekerek iş yerleri için uygulanan vergilendirmeyi şöyle anlatıyor: “İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV), miktarı, binaların grup ve derecelerine göre değişiyor. Her yıl 2 taksitte, emlak vergisi ödeme aylarında (1: Mart, Nisan, Mayıs / 2: Kasım) alınır. Büyükşehir belediyelerinde ÇTV, diğer belediyelerde uygulanan ÇTV tutarları yüzde 25 artırılarak uygulanır.”Verginin mükellefinin bu iş yerlerini ve binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerden oluştuğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, binanın kullanımı ile vergi mükellefiyetliğin başladığını söyledi. Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44'üncü maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle boş bulunan bina ve iş yerleri ÇTV kapsamından çıkarılmış olduğundan vergiye tabi tutulmadığını vurgulayan Hakan Erilkun şöyle devam etti: “Boş bulunan, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmayan bina ve iş yerleri ÇTV'ye tabi tutulmayacaktır. Boş dükkanın mükellef durumundan çıkarılması için, belediyeye giderek bildirimde bulunulması gerekmektedir.”Kaynak : emlakeki.com - İşyerini kiraya vermeyene vergi yok!Londra'da evi olan yaşadı