Satürn Kova burcunda...

Satürn Kova burcuna geçişiyle birlikte yeni bir dönemi başlatıyor. 22 Mart’tan itibaren Kova burcuna geçiş yapacak olan Satürn 1 Temmuz’a kadar bu yolculuğa devam edecek. Daha sonra bir süre Oğlak burcuna geri dönecek ve 17 Aralık itibariyle 2023 Mart ayına kadar devam edecek olan Kova Döngüsünü başlatacak.

Yayınlanma Tarihi: 23.03.2020 15:27
Değiştirme Tarihi: 23.03.2020 15:31
Satürn Kova burcunda...

Satürn geçişleri küresel ve bireysel anlamda çok önemli kırılma noktalarına işaret ederler. Satürn astrolojide Kova ve Oğlak burçlarının yöneticisidir. 2017 yılından bu yana Oğlak burcu temasındaki özellikle devletler, siyasi liderler, otorite figürleri, büyük şirketlerle ilgili konularda yeni bir yapılanmanın oluşmasına zemin hazırladı. Kova burcundaki geçişi ise yeni dünya düzeninde bireylerin toplum adına sorumluluklarını ne kadar üstlendiklerini sınıyor olacak. Kova burcu biz bilinci oluşturabilmekle ilgilidir. Yaşanılabilir bir dünya için bireysel çıkarlarımızı gözetmektense toplum adına birşeyler yapabilme bilincini kazanacağız. Geleceğe yönelik, planlı, akla ve mantığa uygun hareket edebilmek her zamankinden çok daha önemli olacak. Yeni çağa ayak uydurabilenler bu süreçten çok güçlü çıkacak. Kova özgürlük ve devrim bilincini temsil eder. Sosyal eşitliği sağlamak adına hem bireysel, hem de toplumsal anlamda bizleri sınayacak.

Küresel anlamada yaşanılan şoklar insanlığa bir uyarı niteliği taşıyor ve tam bu dönemde Satürn Kova geçişi ise yaşam şekilleri, düşünce sistemlerinin yeniden güncellenmesinin zorunluğu olduğunu gösteriyor. Savaşlar, mülteci sorunları, kuraklık, bitki ve hayvanların soylarının tükenmesi, yanardağ hareketliliği, virüsler, depremler, ekonomik kriz üretimden uzak, salt tüketime odaklı yaşam tarzlarımıza karşı sistemin bir meydan okuması gibi. Her canlı birbirinden etkileniyor. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir gelişme kelebek etkisiyle bütün dünyaya yayılıyor. İşte Satürn Kova geçişi kitlesel bir etki karşısında ne kadar çaresiz kaldığımızı hatırlatarak bir uyanış gerçekleştirmemizi sağlayacak.

Dünya bir uyanış dönemine girerken bilimsel gelişmeler, akla ve mantığa uygun yapılanmalar ön plana çıkacak. Hiçbir dayanağı olmayan, hurafelere dayalı geleneksel yapılar büyük bir güç kaybedecek. Daha açık fikirli, yeniliğe karşı direnmeyen, merak ve keşfetme arzusu yüksek bir toplum bilinci oluşacak. Sorgulayan, araştıran, yeni bilgileri anlamlandırıp hayatına dahil eden Kova Çağında büyük bir ivme kazanacak. Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da hayat tarzlarımızda öngörülenin dışında köklü değişiklikler getirecek.  Tüketim bilincimiz yerini daha minimalist yaklaşımlara bırakacak. Fiziksel ve zihinsel doyumsuzluğun zarar verdiğini görüp, amaca hizmet edecek bir yaşam tarzını benimseyeceğiz. İş hayatımız da yeniden yapılacak. İş kollarında insanların yerini robotlar, yapay zeka alırken yeni iş kolları da gelişecek. Para form değiştirerek dijital paralar ön plana çıkacak. Tıp alanında yaşanacak büyük gelişmeler çözümsüz olarak görülen hastalıkların tedavisinde büyük adımlar atılmasını sağlayacak.

Satürn Kova yeni bir dünya düzeninin habercisi olarak geliyor. 2023 Pluto Kova’ya geçtiğinde bugün imkansız olduğunu düşündüğümüz birçok gelişmenin gerçek olduğuna şahit olacağız.  Değişimi kabullenen, yeniliğe açık olan, ben egosundan sıyrılıp biz bilinciyle hareket etmeye niyet eden her birey Kova çağından hakkına düşeni alacak!

Karma Astrolog Kübra DENİZCİ