Satürn 17 Aralık itibariyle Kova burcuna giriş yaptı!

Satürn 17 Aralık itibariyle Kova burcuna giriş yaptı, 2023 Mart ayına kadar kova yolculuğuna devam edecek. Bu yolculuğa ise Jüpiter’le birlikte başlıyor. 21 Aralık’ta Satürn ve Jüpiter Kova burcunda kavuşacak ve yeni bir döngüyü başlatacak. Hava elementi dünyanın, insanlığın kurallarını yeniden şekillendirecek. Bu hem küresel, hem de bireysel açıdan çok önemli bir kırılma noktası!

Yayınlanma Tarihi: 21.12.2020 13:11
Değiştirme Tarihi: 21.12.2020 13:11

Satürn 2018 yılından bu yana Oğlak burcundan geçiş yapıyordu. Jüpiter ise 2020 yılında hiç de sevmediği Oğlak burcu seyahatindeydi. 2020 yılında ne oldu da yer yerinden oynadı, dünyada daralma, engeller, kişisel olarak hayatlarımızda yıkımlar, zorluklar yaşandı derseniz bu ikiliye Pluto gibi sarsıcı bir gezegeninde eşlik etmesi adeta doğum öncesi yaşanan bir sancı gibi tüm dünyayı krize sürükledi.

 

Satürn 2018-2020 yıllarında özellikle devletler, siyasi liderler, otorite figürleri, büyük şirketlerle ilgili konularda yeni bir yapılanmanın oluşmasına zemin hazırladı. Kova burcundaki geçişi ise yeni dünya düzeninde bireylerin toplum adına sorumluluklarını ne kadar üstlendiklerini sınıyor olacak.

Dünya değişime hazırlandığını bizlere 2020 yılında gösterdi. Özellikle pandemi dolayısıyla gelen kısıtlamalar hayatımıza yeni çalışma koşulları, online hizmetler, uzaktan eğitim gibi iletişim ve teknolojik devrimini işaret eden gelişmeleri getirdi. Bu gelişmeler sadece kovanın ayak sesleriydi. Pluto 2024 yılında Kova burcuna geçene kadar, Satürn’le yeni dünya düzeninin kurallarını öğreneceğiz. Kova bir hava elementidir. Geleceğe yönelik, planlı, akla ve mantığa uygun hareket edebilmek kova sürecinde çok daha önemli olacak. Yeni çağa ayak uydurabilenler bu süreçten çok güçlü çıkacak. Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi sabit burçlar bu süreçte vazgeçemedikleri, sıkı sıkıya tutundukları, değişmekten korktukları alanlarda sınanacaklar. Ama en çok da bu burçlar değişimi, yeniliği ve hayatlarının yeniden yapılandığını fark edecekler.

1991 Şubat-1994 Ocak arasında doğan kişilerin Satürn’leri Kova burcunda yer alıyor. Bu kişiler için Satürn Kova geçişi çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu tarih aralığında doğan kişiler Satürn Döngülerini yaşayacaklar. Satürn Döngüsü yaşamımızdaki önemli kırılma dönemlerine işaret eder. 29-30 yaş civarında deneyimlenir. Hayatımızla ilgili önemli kararları aldığımız, zaman zaman zorlandığımız, ama aynı zamanda büyük bir farkındalık kazanacağımız dönemlerdir. Ocak 1962-Mart 1964 arası doğanlar için ise Satürn ikinci döngüsünü gerçekleştiriyor. Bu ruhun olgunlaşma dönemidir. Kişi neredeyse bu yaşına kadar verdiği birçok kararı ikinci Satürn döngüsünde sorgular. Emeğinin karşılığını alır, hatalarından ise sınanır.

 

Kova geçişi yaşam şekilleri, düşünce sistemlerinin yeniden yapılanmasını sağlayacak. Savaşlar, mülteci sorunları, kuraklık, bitki ve hayvanların soylarının tükenmesi, yanardağ hareketliliği, virüsler, depremler, ekonomik kriz üretimden uzak, salt tüketime odaklı yaşam tarzlarımıza karşı sistemin bir meydan okuması gibi. Bireysel çıkar dönemi sona erdi, toplumsal çıkar uğruna savaşmayan yapılar, liderler, devletler yıkımla karşı karşıya gelecek. Irkçılık dünya gündeminde olacak. Irkçılığa dair yaptırımlar, koruyucu haklar yasallaşacak. Bu gelişmelerin yaşanması halk ayaklanmaları, grevler, isyanlarla birlikte gerçekleşecek. Kova özgürlük ve devrim bilincini temsil eder. Hümanizm, toplumsal fayda, kolektif bilinç, sivil toplum örgütleri, insan hakları, işçi hakları, azınlık grupları, adalet, sosyal hizmetler, evrensel bilinç, nüfus planlama gibi ana temalar yeni çağın asıl gündem maddelerini oluşturuyor.

Dünya bir uyanış dönemine girerken bilimsel gelişmeler, akla ve mantığa uygun yapılanmalar ön plana çıkacak. Sorgulayan, araştıran, yeni bilgileri anlamlandırıp hayatına dahil eden Kova Çağında büyük bir ivme kazanacak. Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da hayat tarzlarımızda öngörülenin dışında köklü değişiklikler getirecek.  Tüketim bilincimiz yerini daha minimalist yaklaşımlara bırakacak. Fiziksel ve zihinsel doyumsuzluğun zarar verdiğini görüp, amaca hizmet edecek bir yaşam tarzını benimseyeceğiz. İş hayatımız yeniden yapılanacak. İş kollarında insanların yerini robotlar, yapay zeka alırken yeni iş kolları da gelişecek. Para form değiştirerek dijital paralar ön plana çıkacak. Yatırımların çoğu teknoloji alt tabanlı olacak. Teknoloji, enerji sistemleri, akıllı tarım, giydirilebilir teknoloji, geri dönüşüm, yazılım, akıllı ev sistemleri üzerinde çalışan kişiler için avantajlı bir dönem olacak. Uzay teknolojileri, yeni keşifler, ufo vb ile ilgili gelişmeler çok konuşulacak. Tıp alanında yaşanacak büyük gelişmeler çözümsüz olarak görülen hastalıkların tedavisinde yeni nesil ilaç ve tedavi yöntemlerinin kullanılmasına ve çaresiz hastalıklara dahi şifa bulunmasına sebep olacak.  Ayrıca devletler uygun ücretli sağlık sigortaları, ihtiyaç sahiplerine destek konusunda yeni yasalar çıkarabilir.

Yeni bir döngü, yeni başlangıçlar, değişimin ayak sesleri. Kova dönemi hem bireysel, hem de küresel açıdan hepimize hayırlı olsun.

Karma Astrolog Kübra DENİZCİ