Astrolojide hayat yolculuğumuzu gösteren Ay Düğümleri burç değiştiriyor!

Ay düğümleri astrolojide hayat yolculuğumu ve yönelimimizi gösteren semboliktir. Güney ay düğümü genetik kodlarımızı, geçmiş karmamızı, çocukluk deneyimimizi, ruhumuzun aşina olduğu yapıları gösterirken; Kuzey ay düğümü ise hayat yolculuğumuzda gitmemiz ve ulaşmamız gereken noktayı, ruhumuzun gelişim potansiyelini, varoluş amacımızı gerçekleştirmek için tekamülümüzün ne yönde olması gerektiğini gösterir. Güney ay düğümü karmik anlamda ruhumuzun bildiği, tanıdığı, bir geçmişe sahip olduğumuz kişilerle olan ilişkilerimize, kuzey ay düğümü hayat planımızda bize eşlik edecek yeni kişilere işaret eder

Yayınlanma Tarihi: 01.06.2020 10:42
Değiştirme Tarihi: 09.01.2021 16:21

Ay düğümleri tam döngüsünü 18-19 yılda tamamlar, bir burçta yaklaşık 19 ay kalır. Her yıl gerçekleşen güneş ve ay tutulmaları doğum haritamızda etki ettiği alanlarla ilgili olarak o yıl içerisinde yaşayabileceklerimizle ilgili bize ipucu verirler. Ay düğümlerinin ikizler ve yay hattına geçiyor olması, güneş ve ay tutulmalarının da ay düğümleri ekseninde gerçekleşeceğini gösterir. Doğum haritasında ikizler ve yay burçlarında önemli gezegenleri bulunan kişiler ve ülkeler için çok kadersel bir süreç başlıyor.

İkizler ve Yay eksenindeki ay düğümlerinin hayatımıza olabilecek etkilerini, küresel anlamdaki etkilerini değerlendirelim; Yay fanatizm, inançlar için savaşma, körü körüne   bağlanmak, tek gerçeğin olduğuna inanıp yargılamak, doğmalarla hareket etmek gibi gölge yönlere sahiptir. Kuzey ay düğümü ikizler burcuna geçtiğinde gerçekliğin teklikten ibaret olmadığını fark edeceğiz. Konuşmak, başkasını dinlemeyi öğrenmek, doğru iletişim kurmak her zamankinden daha önemli hale gelecek. Hem Kova burcuna geçen Satürn, hem de ay düğümlerinin burç değiştirmesi gündemin bilgi, teknoloji, eğitim kurumları, iletişim organları ile belirleneceğini gösteriyor. Öğrenmek ve gelişmek çok daha değerli hale gelecek. Kuzey ay düğümü ikizler burcunda olduğunda ilk önce bilmediğimiz, eksik kaldığımız, gelişmeye açık olan yönlerimizi fark edeceğiz. Çevremizle olan etkileşimimiz, atölyeler, seminerler, online eğitimler çok önemli hale gelecek. Sağlıklı merak geliştirdiğimizde, ne kadar gelişebileceğimizi fark edeceğiz.

Dualite ile tanışmak ve bunu kabullenmek İkizler burcunun temasıdır. Olayları çok yönlü eksende değerlendirmeyi öğreneceğiz. Olaylara tarafsız, objektif ve rasyonel bakış açısı ile bakacağız. Yargılardan uzaklaşmak özellikle halk arasında bir bütünleşme, kova çağı ile toplumsal bilinç kazanmaya sebep olacak. Dünyanın değiştiğini fark edip, yeniliklere ayak uydurmak oldukça önemlidir. Bu süreçte yargılayan değil, sorgulayan kazanabilecektir.

İkizler burcu halkı da temsil eder. Halka hitap edebilen meslekler, küçük işletmeler, yerel üretim, eğitim, yayıncılık, medya, reklam sektörleri ön plana çıkacak. Bilimsel gelişmeler, teknolojinin çok daha aktif kullanımı, çığır açacak yeni buluşlar, giyilebilir teknolojiler yaşamımızı kolaylaştıracak birçok gelişmenin yaşanmasına sebep olacak. Daha minimalist ve pratik bir yaşam alanı yaratmak isteyeceğiz. İnternet üzerinden online satışlar birçok işletme için daha tercih edilir olacak.

Yabancı kültürler olan temas, yabancı dil öğrenmeye olan merak, yurtdışında eğitim görme isteği bu süreçte artabilir. Özellikle hukuk, felsefe, psikoloji, dış ticaret konularında ilgi artabilir. Eğitim sistemlerinde önemli revizeler yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesi ile uzaktan eğitim daha fazla tercih edilir hale gelebilir. Yabancı ülkeler seyahatlerde yeni vize uygulamaları, oturma ve çalışma izinlerinde yapılacak değişimler gündeme gelebilir. Dünya çapında büyük göçler yaşanabilir ve bu ülkeler arası anlaşmazlıklara sebep olabilir.

Karma Astrolog Kübra DENİZCİ