Yunanlıların En Büyük Korkusu

Yunanlıların En Büyük Korkusu
Yayınlanma Tarihi: 08.04.2012 10:06 | Değiştirme Tarihi: 08.04.2012 14:22

Yunanistan'dan yapılan bir ankete katılan bin 200 Yunan'ın yüzde 42'si, gelecek için en büyük korkularının işsizlik olduğu yönünde görüş belirtti.

Yunanistan'da Crash dergisi için yapılan ALCO anketine katılan bin 200 Yunan'ın yüzde 42'si, gelecek için en büyük korkularının işsizlik olduğu yönünde görüş belirtti.Ankete göre, katılımcıların yüzde 26'sını politikacıların yetersizliği, yüzde 15'ini yolsuzluk, yüzde 11'ini ulusal egemenlikten ödün verilmesi, yüzde 5'ini ise yabancı kreditörlerin talepleri korkutuyor.Katılımcıların yüzde 44'ü ikinci memorandumu müzakere etmek için hiç marj tanınmadığı görüşünü bildirirken, gelecek seçimlerde halkın tercihinin sert kemer sıkma önlemlerini içeren yeni memorandum çerçevesinde şekilleneceği görülüyor.Ankete katılanların yüzde 45'i gelecek seçimlerde tercihlerinin Yunanistan'ın avroda kalması ihtiyacına göre olacağını ve oylarını bunu destekleyen partilere vereceklerini, yüzde 41'i ise memorandum karşıtı protestoların tercihlerini belirleyeceğini ve oylarının ise bu görüşteki partilerden yana olacağını ifade etti.Ankette memorandum yanlısı iki büyük parti olan Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK'un oyları ise toplamda yüzde 41.5 olarak ölçüldü.