Uygun İşçi Çalıştırmayana Ceza

Uygun İşçi Çalıştırmayana Ceza
Yayınlanma Tarihi: 05.04.2012 10:32 | Değiştirme Tarihi: 05.04.2012 10:32

Her gün 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazalarını azaltmayı amaçlayan tasarı Meclis’e sunuldu. İşveren, çalışanın özel durumunu dikkate alıp en uygun elemanı görevlendirmekle yükümlü olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla Türkiye’de ilk defa iş kazaları vemeslek hastalıklarının gerçek anlamda kaydı tutulmaya başlanacak.Sorumluluk işverendeTasarı, iş kazalarının ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla önemli bir düzenleme içeriyor. Tasarıyla işçilerin uygun alanda çalışıp çalışmadığının sorumluluğu işverende olacak.Buna göre işveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak.Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alacak.Riske göre sınıflanacakTasarıya göre işyerleri, risk derecesine göre sınıflara ayrılacak. İşyerlerinin risk derecesine göre de iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek.Buna göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde işyeri hekimi ve sağlık personeli görevlendirecek.Hizmet satın alabilecekBünyesinde bu vasıflara sahip personel bulunmayan işyerleri, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek.Ancak dışarıdan hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.Çalışan tehlikeli işten kaçınabilirİşyerinde önemli bir tehlike ile karşı karşıya kalan personel, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini isteyebilecek.Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.Özellikle bu maddenin etkin işlemesi halinde ölümle sonuçlanan kaza ve hastalıkların önemli ölçüde önlenebileceği belirtildi.(BUGÜN GAZETESİ)