Tutuklamaya AİHM Standardı

Tutuklamaya AİHM Standardı
Yayınlanma Tarihi: 12.09.2012 17:42 | Değiştirme Tarihi: 12.09.2012 17:52

Adalet Bakanlığı, 2009'da Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Avrupa Birliği organlarına sunulan Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı'nı güncelliyor.

Adalet Bakanlığı, 2009'da Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Avrupa Birliği organlarına sunulan Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı'nı güncelliyor.Taraflara sunulan yeni Yargı Reformu Stratejisi Taslağı hakkındaki görüşler incelenerek gerekli değişiklikler yapılacak. Ayrıca tüm yargı aktörlerinin katılımıyla çalıştay düzenlenerek taslağa son hali verilecek.Yargısal uygulamalar ve mevzuattan kaynaklanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insan hakları standartlarının güçlendirilmesi başlıklı amaç çerçevesinde, tutuklama ve diğer koruma tedbirlerinde AİHM standartlarının tam uygulanması için çalışmalar yapılacak.Yaşama hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin adli soruşturma ve kovuşturmaların, AİHM kriterleri doğrultusunda daha etkin yapılması amacıyla gerekli önlemler ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun işleyişi izlenerek AİHM standartları çerçevesinde etkin işleyişi konusunda gerekli tedbirler alınacak.Makul süreyi aşan davalar için tazmin prosedürü oluşturulacak.Bu kapsamda, yargılamaların uzun sürmesine nedeniyle mağdur olanların manevi zararlarını karşılamak suretiyle mağduriyetlerinin önlenmesi ve böyle durumlarda yargılama sürecinin hızlandırılmasını temin edecek iç hukukta etkin bir mekanizma kurulacak.