TÜSİAD'dan Denetim Açıklaması

TÜSİAD'dan Denetim Açıklaması
Yayınlanma Tarihi: 01.08.2013 16:38 | Değiştirme Tarihi: 01.08.2013 16:36

TÜSİAD, son dönemde Koç Grubu'na ait enerji şirketleri üzerinde yoğunlaşan denetimlerin ardından bir açıklama yaptı

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), son dönemde Koç Grubu'na ait enerji şirketleri üzerinde yoğunlaşan denetimlerin ardından bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Yürütülen denetim çalışmalarının kamuoyunda bir cezalandırma algısı yaratması, algının gerçek olması kadar vahim sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir. Denetimin kamuda da özel kesimde de itibarı gözeten, şeffaf, adil ve yapıcı bir yaklaşımla icra edilmesi, adaleti sorgulatmadan sonuçlandırılması ülkemizin itibarı ve kurumlarımızın değeri açısından son derece önemlidir" denildi.   TÜSİAD'dan yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinde elbirliği ile yaratılan başarı sonucunda ulaşılan refah seviyesi, istihdam olanakları ve küresel itibarın her Türk vatandaşının hayatına olumlu katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.   Bu olumlu tablonun bozulmasına yol açacak ve Türkiye’nin itibarını erozyona uğratacak her türlü olumsuz tutumdan dikkatle ve özenle kaçınılması gerektiği kaydedilenm açıklamada şu ifadeler kullanıldı:   "Diğer yandan piyasa ekonomilerinin sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilirliği bakımından kurumlarının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmeleri ve denetlenmeleri esas, kamu adına bu denetimleri yapmaktan sorumlu kurumların da bağımsızlıkları vazgeçilemez bir ilkedir.   Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların yanı sıra, uzun yıllardır savunduğumuz gibi, objektif vergi denetiminin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele için özerk bir vergi denetimi yapısının da tesis edilmesi gerekir.   ŞEFFAF, ADİL VE YAPICI...   Piyasa ekonomilerinin en temel unsuru olan bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarına olan güvenin sorgulanabileceği bir ortamın yaratılması adalet duygusunu ve kamu vicdanını yaralayarak, hukuk devleti ilkesini zedeleyecek, güven ortamını sarsacaktır.   Yürütülen denetim çalışmalarının kamuoyunda bir cezalandırma algısı yaratması, algının gerçek olması kadar vahim sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir. Denetimin kamuda da özel kesimde de itibarı gözeten, şeffaf, adil ve yapıcı bir yaklaşımla icra edilmesi, adaleti sorgulatmadan sonuçlandırılması ülkemizin itibarı ve kurumlarımızın değeri açısından son derece önemlidir.   Bu çerçevede, her türlü düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin yukarıda dile getirdiğimiz evrensel piyasa ekonomisi ölçütleri çerçevesinde geliştirilmesi ve sürdürülmesini ümit ediyor, piyasa ekonomisi ve hukuk devleti standartlarımızın geliştirilmesi yönündeki yapısal reform çalışmalarının hızlandırılarak sürdürülmesinin ekonomimize ve demokrasimize güç kazandıracağına inanıyoruz.”