Toplu Sözleşme 20 Günde Tamamlanacak

Toplu Sözleşme 20 Günde Tamamlanacak
Yayınlanma Tarihi: 19.04.2012 11:37 | Değiştirme Tarihi: 19.04.2012 11:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlar ile hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin taslağını hazırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlar ile hükümet arasında ilk kez yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin taslağını hazırladı.''Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' taslağı, görüş ve öneriler için memur sendikaları konfederasyonlarına gönderildi.Taslağa göre, toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına da Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak. Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığı'nın bağlı olduğu Bakanın başkanlığında oluşturulacak.Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilciyle her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere on beş üyeden oluşacak. Heyet temsilcileri, sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarınca belirlenecek.Toplu sözleşme görüşmelerine, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her üye tarafından belirlenecek birer temsilci, teknik heyet olarak katılabilecek. Teknik heyet üyelerinin sayısı 15'i geçemeyecek. Bu yılki görüşmeler için geçici madde eklendiYönetmelik taslağında yer alan geçici maddeye göre, 2012 ve 2013 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 4688 sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir aylık süreyi aşmamak kaydıyla, Kamu İşveren Heyet Başkanı'nca belirlenen tarihte başlanacak.Bu yılları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren en geç 20 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu süreye, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ilişkin süreç dahil olmayacak.