Sosyal Çalışmacılar Mesai Dışı Çalışabilecek

Sosyal Çalışmacılar Mesai Dışı Çalışabilecek
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2012 12:50 | Değiştirme Tarihi: 22.07.2012 12:59

Aksaray Devlet Hastanesi'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkan Yardımcısı Yılmaz Şahin'in mesai saatleri dışında özel sağlık kurumlarında çalışma istemiyle başlattığı süreç, Danıştay'a kadar geldi. Danıştay 12. Daire

Aksaray Devlet Hastanesi'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Türk Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkan Yardımcısı Yılmaz Şahin'in mesai saatleri dışında özel sağlık kurumlarında çalışma istemiyle başlattığı süreç, Danıştay'a kadar geldi.Danıştay 12. Dairesi'nin kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da serbest olarak mesleklerini icra edebilecek tabip, diş tabibi, hemşire ve sağlık memurları yanında yükseköğrenim görmüş sosyal çalışmacıların da sağlık hizmetleri sınıfında sağlık personeli olarak sayıldığı kaydedildi. 2386 sayılı Kanun'da sağlık hizmetleri sınıfında yer alan bazı meslek mensuplarının özel kurumlarda veya kendi iş yerlerinde çalışabileceklerinin ifade edildiği, sosyal çalışmacılara bu kanun kapsamında yer verilmediği belirtilen gerekçede, ''Ancak, sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarını gerektirecek nitelikte görevler yürüten ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında sayılan sosyal çalışmacıların, bu haktan yararlandırılmamasının hak ve adalet ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır'' denildi.Kaynak: Anadolu Ajansı