Sınav Stresi Ders Oldu

Sınav Stresi Ders Oldu
Yayınlanma Tarihi: 24.04.2012 16:32 | Değiştirme Tarihi: 24.04.2012 16:36

Öğrenciler, stres konusunu işlerken sınav kaygısı ve başa çıkma yolları üzerinde duracak, sınav kaygısıyla başa çıkmayla ilgili araştırmalar yapılacak. Öğrencilere yöneltilecek sorularla stres konusunda farkındalık sağlanacak.

Yeni müfredata göre, daha önce yer almayan 'sınav kaygısı ve başa çıkma yolları' konusu da dersin, 'Akıl ve Ruh Sağlığı' başlıklı ünitesinde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, stres konusunu işlerken sınav kaygısı ve başa çıkma yolları üzerinde duracak, sınav kaygısıyla başa çıkmayla ilgili araştırmalar yapılacak.Öğretmenler ise öğrencilere, stresli durumlarda kendilerinde ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini soracak. Öğrencilerden aldığı cevaplara göre stres kavramını açıklayacak. Derste ayrıca stresin performans ve konsantrasyona etkilerini vurgulayacak.Akıl ve Ruh Sağlığı ünitesinde günlük hayatta akıl ve ruh sağlığını etkileyen faktörler ile akıl ve ruh sağlığını korumak için neler yapılacağı da incelenecek. Bu kapsamda derslerde beyin fırtınaları gerçekleştirilecek.Bireylerin sorunlarını çözemediği durumlarda profesyonel yardım almaları gerektiği vurgulanacak. Ayrıca, derslerde hem aile içi hem de sosyal iletişim üzerinde durulacak.Öğrencilere yöneltilecek sorularla stres konusunda farkındalık sağlanacak.