Özel Sektörün Borcu Yüzde 0,33 Arttı

Özel Sektörün Borcu Yüzde 0, 33 Arttı
Yayınlanma Tarihi: 16.04.2013 13:08 | Değiştirme Tarihi: 16.04.2013 13:08

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre yüzde 0,33 artarken, kısa vadeli borcu yüzde 9,5 arttı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre yüzde 0,33 artarken, kısa vadeli borcu yüzde 9,5 arttı.Merkez Bankası 2013 yılı şubat ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımladı.Şubat sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 465 milyon dolar artarak 138,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna oranla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 754 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 1,2 milyar doları arttığı, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 375 milyon dolar azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 311 milyon dolar arttı.Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, şubat sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,3'ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna kıyasla 770 milyon dolar azaldığı, yüzde 9,7'sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 32 milyon dolar arttığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı şubat sonu itibariyle Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 67 milyon dolar artarak 21,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 165 milyon dolar artışla 39 milyar dolar oldu.Özel sektör 1 yıl içinde 68,2 milyar dolar anapara ödemesi yapacakDöviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 138,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'si dolar, yüzde 35'i avro ve yüzde 5,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu.Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, şubat sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 61,4'ünü oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 85,2 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 59,8'i hizmetler sektörü, yüzde 39,6'sı sınai sektörler ve yüzde 0,6'sı da tarım sektörü tarafından kullanıldı.Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 3,3 milyar dolar artarak 34,6 milyar dolar oldu. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2012 yıl sonuna göre 2,8 milyar  dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 475 milyon dolar artış gösterdi.Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.AA