Övgü Var Not Artırımı Yok

Övgü Var Not Artırımı Yok
Yayınlanma Tarihi: 29.03.2012 11:59 | Değiştirme Tarihi: 29.03.2012 11:59

Moody's, ''Türkiye'nin ekonomik gücünün, benzer not seviyesindeki ülkelere göre ılımlı-yüksek'' olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin yayınladığı değerlendirmede, kredi notunda herhangi bir değişiklik yer almadı.Kuruluş, Türkiye'nin ''Ba2'' olan borçlanma notunun, kamu finansmanının küresel kriz sırasında gösterdiği direnci yansıttığını belirterek, ''Türkiye'nin ekonomik gücünün benzer not seviyesindeki ülkelere göre ılımlı-yüksek'' olduğunu vurguladı.Geniş ölçekliekonomi ve bu ekonominin çeşitliliğinin Türkiye'de kişi başına gelir seviyesini benzerlerinin üzerine çıkardığına dikkati çeken Moody's, Türkiye'nin küresel ekonomiye olan entegrasyonu arttıkça güçlü ekonomik büyümesini büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğini belirtti.Kuruluş, Türkiye'nin finansal, politik ve ekonomik kırılganlıklara karşı direncinin son yıllarda arttığını vurguladı, ancak dış dengesizliklere de dikkati çekti.Moody's, kredi notunun yükselmesi için Türkiye'nin iç ve dış dengesizliklerde büyümeyi tersine çevirecek ihtiyatlı mali ve parasal politikalar izlemesi gerektiğini ifade ederek, ödemeler dengesindeki şoklara karşı direncini geliştirecek döviz rezervleri gibi tamponlarını artırmasının da kredi notu üzerinde pozitif etki yapacağının altını çizdi.Türkiye'nin iç ve dış dengesizliklerinin yüksek seviyede kalmayı sürdürmesi halinde ise ''pozitif'' kredi not görünümü ve ''Ba2'' olan kredi notu üzerinde daha fazla aşığı yönlü baskı oluşacağına işaret eden Moody's, uluslararası ekonomik ortamın giderek daha zorlu hale geldiğini ve politik hata marjının son yıllara göre daha da azaldığını kaydetti.