Ombudsman Yarın İşbaşı Yapıyor

Ombudsman Yarın İşbaşı Yapıyor
Yayınlanma Tarihi: 28.03.2013 09:12 | Değiştirme Tarihi: 28.03.2013 09:19

Kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurular yarın başlıyor.

Kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurular yarın başlıyor.Kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu'na, 29 Mart 2013'ten sonra başvuruda bulunulabilecek.Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olacak.Kimse talimat veremeyecekHiçbir organ, makam, merci veya kişi, başdenetçi ve denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.Kamu Denetçiliği Kurumu, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandıracak.