Mezunlara Büyük Müjde

Mezunlara Büyük Müjde
Yayınlanma Tarihi: 31.03.2013 12:30 | Değiştirme Tarihi: 31.03.2013 12:30

Maliye Bakanlığı, 27 Mart 2013 tarihli "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile vergi müfettiş yardımcılığına giriş koşullarını değiştirdi.

Maliye Bakanlığı, 27 Mart 2013 tarihli "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile vergi müfettiş yardımcılığına giriş koşullarını değiştirdi.Bakanlığın açıklamasında değişikliğe ilişkin, "Vergi Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu denetim elemanlarını, etkin ve hızlı bir şekilde temin etmesi, yükseköğretim kurumlarından mezun olan yüksek nitelikli adayların Vergi Müfettiş Yardımcısı olmasına imkan sağlanması ve bu suretle Vergi Denetim Kurulu'nun vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele görevini daha etkin bir şekilde ifa etmesi hedeflenmektedir." denildi.DEĞİŞİKLİK SONRASI ORTAYA ÇIKAN TABLOMaliye Bakanlığı, değişiklik sonrası düzenleme hakkında şu bilgileri aktardı:"Vergi Müfettiş Yardımcısı olabilmek için sadece Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden mezun olma koşulu aranmayacak, üniversitelerimizin mühendislik programlarından mezun olanlar da Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine kabul edileceklerdir.Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin; matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri ile fen ve teknoloji bölümlerinden mezun olanlar da mühendislik programlarına ilişkin sınava katılmak suretiyle Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvurabileceklerdir.Yukarıdaki değişikliğe paralel olarak giriş sınavı konuları da değiştirilmiştir. Artık üç farklı alan için ayrı ayrı sınav uygulanacak ve her bir alandan sınava giren adayların başarı sırası ayrı ayrı tespit edilecektir. Farklı alanlarda ayrı ayrı sınav yapılmasının doğal bir sonucu olarak her bir alan için, atama yapılması planlanan toplam kadronun belli bir yüzdesi kadar kontenjan ayrılmış olup, bu kontenjanlar, Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler için yüzde 55, Hukuk için yüzde 20, Mühendislik için de yüzde 25'dir.Yeni düzenleme sonrasında da eskiden olduğu gibi giriş sınavı iki aşamalı olacaktır. İlk aşama olan yazılı sınavlar ÖSYM tarafından, ikinci aşama olan sözlü sınav ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır."