Memura İkramiye Yolu Kapandı

Memura İkramiye Yolu Kapandı
Yayınlanma Tarihi: 12.11.2012 13:17 | Değiştirme Tarihi: 12.11.2012 13:21

8 Eylül 1999'dan önce memuriyetten ayrılan, bu tarihten sonra istifa ettiğinde 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayanlar bu hizmetleri için ikramiye alamayacak.

8 Eylül 1999'dan önce memuriyetten ayrılan, bu tarihten sonra istifa ettiğinde 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayanlar bu hizmetleri için ikramiye alamayacak.CHP, milletvekili emekli aylıklarının da düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi 8 Kasım'da yaptığı toplantıda, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığından iptal isteminin reddine karar verdi.Yüksek Mahkeme'nin kararına göre, istifa ederek görevinden ayrılan veya memuriyetine son verilenlerden daha sonra SSK veya Bağ-Kur'a tabi çalışarak emekliye ayrılanların memuriyet hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi ancak 1475 sayılı İş Kanununun 14'üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarının varlığı halinde söz konusu olacak.Hizmet süreleri ne olursa olsun 8 Eylül 1999 tarihinden önce memuriyet hizmetinden istifa edenler, emekli olduklarında emekli ikramiyesi alamayacak. Yine 8 Eylül 1999 tarihinden sonra istifa eden ve istifa ettiği tarihte 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı bulunmayan emeklilerin de ikramiye almaları mümkün olmayacak.Kanunda sayılan şartları sağlayan ve ödemeye hak kazananlar da hangi tarihte emekliye ayrıldılarsa o tarihlerdeki değerler üzerinden emekli ikramiyesi alacak.AA