KKTC Meclisi Özelleştirmeyi Görüşecek

KKTC Meclisi Özelleştirmeyi Görüşecek
Yayınlanma Tarihi: 18.03.2012 22:26 | Değiştirme Tarihi: 19.03.2012 12:41

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yapacağı toplantının gündeminde Özelleştirme Yasa Tasarısı da bulunuyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yapacağı toplantının gündeminde Özelleştirme Yasa Tasarısı da bulunuyor.        Kamu sektörüne ait işletmelerde özelleştirmeye ilişkin düzenlemeler içeren Özelleştirme Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde hafta içinde oy çokluğuyla onaylanarak Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmişti. Muhalefetin karşı çıktığı Özelleştirme Yasa Tasarısı, ''Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüslerine, kamu iştiraklerine ve kamu payı olan şirketlere ait ekonomik ve ticari olarak değerlendirilmesi mümkün bulunan her türlü şirket hisseleri dahil taşınır ve taşınmaz mallar, hizmetler ve hakların özelleştirilmelerini düzenlemek'' amacıyla hazırlandı.        Özelleştirilmesi düşünülen yerler arasında, Ercan havaalanı da bulunuyor.        Genel Kurul'un yarınki gündeminde, biri Özelleştirme Yasa Tasarısı olamak üzere 3 yasa tasarısı, 2 yasa gücünde kararname, Sayıştay raporlarıyla ilgili 4 rapor, 1 karar tasarısı ve Dilekçe Komitesi raporu bulunuyor.         -DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın eleştirisi-          Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ''Meclis Genel Kurulu'nda yarın ele alınması beklenen Özelleştirme Yasa Tasarısı'nın birçok eksiklikler içerdiğini ve suiistimale açık olduğunu'' savundu.        ''Demokrat Parti'nin prensip olarak özelleştirme karşıtı bir parti olmadığını'' ifade eden Serdar Denktaş, ''Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin geçirmeye çalıştığı özelleştirme yasa tasarısının kendi içerisinde çelişkilerle dolu; halkın, özelleştirilecek olan kurumlardaki çalışanların ve ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği son derece şüpheli bir tasarı olduğunu'' ileri sürdü.        UBP'yi ''icraatlara ve sonuçlarına yeterli önemi vermemekle'' suçlayan Denktaş, ''UBP hükümetiyle doğru dürüst bir özelleştirme programının uygulanamayacağını'' savundu.