Kadınlar En Çok Bu Sektörde İstihdam Ediliyor

Kadınlar En Çok Bu Sektörde İstihdam Ediliyor
Yayınlanma Tarihi: 15.05.2012 11:23 | Değiştirme Tarihi: 15.05.2012 11:27

2011 itibarıyla istihdamda yer alan yaklaşık 7 milyon kadının 2 milyon 158 bini nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri alanında çalışıyor.

Türkiye'de kadınlar en fazla ''nitelikli tarım ve hayvancılık'' alanında istihdam ediliyor. 2011 itibarıyla istihdamda yer alan yaklaşık 7 milyon kadının 2 milyon 158 bini nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri alanında çalışıyor2011 yılı itibarıyla istihdamda yer alan yaklaşık 7 milyon kadının 2 milyon 158 bini nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri alanında çalışıyor.Kanun yapıcısı, üst düzey yönetici ve müdür olarak görev yapan kadınların sayısı ise bu görevlerde bulunan erkeklerin neredeyse 9'da 1'i kadar.Kadınların istihdamda erkeklere en çok yaklaştığı diğer alanlar ise ''büro ve müşteri hizmetleri'' ile ''nitelik gerektirmeyen'' işler.İstihdam edilen erkeklerin 1 milyon 770 bini ''kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdür'' statüsünde çalışırken bu sayı kadınlarda sadece 204 bin kişi. Başka bir ifadeyle üst düzey görevlerde istihdam edilen erkek sayısı kadın sayısının yaklaşık 9 katı.Yine TÜİK verilerine göre, ülkede müsteşar, müsteşar yardımcısı, bağlı kurum başkanı, başkan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, kurul başkanı, kurul üyesi, kurum bünyesinde başkan ve daire başkanı unvanıyla çalışan kadın sayısı da 409 kişi. Söz konusu görevlerde bulunan erkek sayısı ise 2 bin 604. Yani üst düzey memuriyetlerin yüzde 86,4'ünde erkekler yüzde 13,6'sında ise kadınlar görev yapıyor.Kaynak: Anadolu Ajansı