İstanbul'da Göç Zirvesi!

İçişleri Bakanı Güler, "Bu soruna insan odaklı çözümler üretilmeli" dedi.

Yayınlanma Tarihi: 19.04.2013 19:51
Değiştirme Tarihi: 19.04.2013 19:49
İstanbul'da Göç Zirvesi!

İçişleri Bakanı Güler, "Bu soruna insan odaklı çözümler üretilmeli" dedi.

"Uluslararası göç konusunda ülkeler arası işbirliği nasıl sağlanabilir? "İnsan ticaretiyle mücadele ortak hareket edebilir mi?" İstanbul'da düzenlenen Budapeşte Süreci 5'inci Bakanlar Konferansı'nda bu sorulara cevap arandı.

Konferansın ev sahipliğini yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, uluslararası göç sorununda insan odaklı çözümler üretilmesi ve hak kayıplarının en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Budepeşte Süreci, 20 yıldan bu yana göç konusunda dünyadaki en köklü işbirliği platformlardan biri. Göçün idaresine ilişkin kapsamları ve sürdürülebilir politikalar üretilmesi, oluşumun hedefleri arasında.

Türkiye, 2006 yılından beri başkanlığını yürüttüğü Budapeşte Süreci'nin 5'inci Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansın açılışını yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, 28'i bakan düzeyinde, 53 ülkenin temsilcisine seslendi.

Göçle ilgili verilerin paylaşılmasının işbirliğini kolaylaştıracağını vurgulayan Güler, entegrasyon kavramına da vurgu yaptı:

Bakan Güler, şunları söyledi:

"Entegrasyon politikaları oluşturulurken, toplumun ve göçmenin aynı çabaları göstereceği iki yönlü aktif bir etkileşim öngörülmeli, göçmen odaklı bir yaklaşımın benimsenerek, göçmenlerin hak kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Külfet paylaşımı kavramını dar anlamda maddi destek biçiminde değil, ülkelerin içinde bulundukları kendilerine mahsus koşulların ve bu koşulların yarattığı sorunların diğer ülkeler ve kuruluşlar tarafından anlaşılması ve aynı zamanda empati kurulması olarak yorumlamamız gerektiğini belirtmek isterim. "

Muammer Güler, süreç kapsamında başlatılan "İpek Yolu Göç Ortaklığı" girişiminin de, üyeler arasında işbirliğine katkı sağlayacağını bildirdi.