İnternet Varsa Akrabayı Boşver

İnternet Varsa Akrabayı Boşver
Yayınlanma Tarihi: 19.03.2012 16:19 | Değiştirme Tarihi: 20.03.2012 00:30

Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 32'si internetten vazgeçmemek için akrabalarından vazgeçebileceğini söylüyor.

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan ''4,2 Trilyon Dolarlık Fırsat: G20 ÜlkelerindeİnternetEkonomisi'' başlıklı rapora göre, Türkiye'de internet kullanım alışkanlığının hızlı bir şekilde gelişmesi, başta perakendecilik, bankacılık ve sigortacılık sektörleri olmak üzere, birçok sektördeki dinamiklerde önemli değişimleri beraberinde getirecek.Türkiye'de yaklaşık 30 milyon internetkullanıcısı bulunurken, 16-74 yaş aralığındaki nüfusun yaklaşık yüzde 45'i internet kullanıyor ve bu oranın 2015 yılında yaklaşık yüzde 55'e ulaşması bekleniyor.İnterneti en çok 18–24 ve 35–44 yaş aralığındakiler kullanıyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 10'u cep telefonuna gelen kampanya kuponlarını değerlendirirken, yüzde 24'ü cep telefonuna gelen reklamlara tıklıyor ve yüzde 17'si cep telefonu aracılığıyla ödeme yapıyor.İNTERNET Mİ AKRABA MI?Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 66'sı, internetten vazgeçmemek için çikolatadan, yüzde 74'ü alkolden, yüzde 65'i kahveden, yüzde 32'si akrabalarından vazgeçebileceğini söylüyor.Arjantin'den sonra sosyal ağ kullanımı oranında dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'de, kullanıcıların yüzde 39'u iletişim, yüzde 22'si eğlence, yüzde 11'i iş, yüzde 9'u eğitim ve haber takibi, yüzde 4'ü yeni insanlarla tanışmak, yüzde 3'ü içerik paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor.BCG'nin raporuna göre, e-ticaret yolu ile internetten doğrudan alınan mal ve hizmetlerin değeri 2010 yılında yaklaşık 4 milyar lira civarında bulunuyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 20'si alışveriş yapmadan önce fiyatları ve ürün özelliklerini internet kullanarak inceliyor.Bu etki, göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan rakam internetin gerçek etkisini gösteriyor ve Türkiye'de internetten araştırılarak alınan mal ve hizmetlerin değeri yılda 50 milyar lirayı geçiyor.